Echa 50 i 51 sesji Rady Miejskiej w Kłodzku

Autor: 
Magda Duszyńska

* 15.04.br odbyła się wyjątkowa sesja Rady Miejskiej. Zebrani uczczcili pamięć 96 osób, które zginęły w katastrofie jaka wydarzyła się pod Smoleńskiem. Burmistrzowie, radni, przedstawiciele jednostek organizacyjnych dali wyraz zadumy i współczucia rodzinom Prezydenta Polski oraz towarzyszących osób.
* Absolutorium z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2009 rok udzielone.

Podczas 51 sesji RM na wniosek K. Rewizyjnej, po odczytaniu opinii RIO, radni przegłosowali absolutorium za rok 2009 dla burmistrza Kłodzka Bogusława Szpytmy stosunkiem 15:6 głosów.
* Twierdza Kłodzka i Fort Owcza Góra w Kłodzka na mocy dzisiejszej uchwały (druk 534 - 27.04.2010r.) będzie przez 20 lat dzierżawiona przez ZAMG Spółka z o. o.. Zadania związane z zarządzaniem Fortecznym Parkiem Kulturowym, w tym: obsługa ruchu turystycznego, ochrona dziedzictwa kulturowego, promocja Twierdzy Kłodzkiej, edukacja publiczna, upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego, kulturą fizyczną i turystyką, utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - będzie realizowała już istniejąca spółka tj. Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o. o. Ruch ten pozwoli na oszczędności, nie powołamy kolejnej Spółki z Prezesem i Zarządem a zadania - jak mówił burmistrz B. Szpytma będzie koordynowała jedna dodatkowa osoba. ZAMG miał za 2009 r. b. dobre wyniki, prowadzi m. in. wspólnoty mieszkaniowe i podoła zadaniu - twierdził prezes ZAMG A. Paprota.
* Radni wyrazili zgodę (głosami 15:5) na podwyższenie kapitału zakładowego ZAMG spółka z o. o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wys. 900 000 zł i objęcie w zamian 1800 udziałów po 500 zł każdy. Obecnie Gmina posiada w tej spółce 2006 udziałów na kwotę 1003 000 zł. Po zwiększeniu udziałów ich wartość wyniesie 1903 000 zł - tj. 3806 udziałów po 500 zł każdy.
* Za tydzień przedstawimy głos -opinię opozycyjnej radnej Celiny Włodarczyk.

Wydania: