Słoneczna suszarnia

Autor: 
Natalia Przygrodzka

W Kłodzku przy ulicy Fabrycznej powstaje słoneczna suszarnia osadów ściekowych. Suszarnia jest ekologicznym obiektem wykorzystującym wyłącznie energię słoneczną do suszenia wytworzonych na oczyszczalni osadów ściekowych.
Suszenie za pomocą promieni słonecznych pozwala niewielkim kosztem trzykrotnie zmniejszyć masę i objętość tych odpadów, a także dzięki odparowaniu wody podnieść ich wartość kaloryczną niemalże do poziomu węgla brunatnego. Jest to sposób nie tylko łatwiejszy i zdecydowanie mniej kosztowny transport, ale przede wszystkim otwiera droga do energetycznego wykorzystania osadów ściekowych w wyspecjalizowanych do tego celu instalacjach (spalarniach) lub w ramach współspalania z paliwem węglowym w zakładach energetyki cieplnej.
Suma inwestycji wniosła około 6,5 ml złotych. Została dofinansowana w kwocie ok. 2.200 mln. przez EKOFUNDUSZ. Pozostała część to środki z niskooprocentowanego kredytu z Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ( ok. 2 mln. złotych), reszta to środki własne spółki.
Aktualnie zaczynają się czynności odbiorowe, umowny termin jest na 31 maja br. Czekamy na decyzje od komisji odbiorowej oraz inwestorów. Uzyskanie pozwolenia przewidywane jest pod koniec czerwca.

Wydania: