Drugi etap remontu dachu rozpoczęty...

Autor: 
Maciej Szymczyk - dyrektor Muzeum Papiernictwa
rEMONT DACHU NAD ZABYTKOWĄ SUSZARNIA PApIERU.jpg

We wrześniu rozpoczął się remont dachu nad budynkiem zabytkowej suszarni papieru. Prace, których wartość przekracza pół miliona zł, są finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Muzeum Papiernictwa. W związku z remontem nie przewidujemy żadnych komplikacji w zwiedzaniu wystaw oraz realizacji zajęć edukacyjnych – wszystkich chętnych do oglądania zabytkowego młyna papierniczego oraz czerpania papieru zapraszamy w godzinach otwarcia muzeum.
Przyległa do XVII-wiecznego młyna papierniczego suszarnia została wzniesiona po 1743 r. Liczy aż 6 kondygnacji, a wybudowano ją w całości z drewna. Ciekawostką jest, że we wnętrzu suszarni przeprowadzone było koryto młynówki i jeszcze w pierwszych latach powojennych przez parter przepływała rzeczka. Pomieszczenia usytuowane nad młynówką prawdopodobnie wykorzystywane były do prania szmat, a w górnych kondygnacjach obiektu suszono papier. Obecnie w suszarni znajdują się m.in. gabinety pracowników merytorycznych, księgowość, magazyny zbiorów, pomieszczenia socjalne, stolarnia oraz pomieszczenie do suszenia papieru czerpanego.
Dach nad suszarnią, podobnie jak nad pozostałymi częściami zabytkowego kompleksu, kryty jest gontem.
W 2009 r. wymieniliśmy pokrycie nad młynem papierniczym i pawilonem wejściowym. Obecnie prac remontowych doczekał się dach suszarni, wymieniany ostatnio w latach 50. XX w. Wówczas zastosowano cięty gont, prawdopodobnie z drewna sosnowego. Nowe pokrycie będzie wykonane ze znacznie trwalszego drewna modrzewiowego. Wykonawcą i gwarantem jakości prowadzonych prac jest wrocławska firma Castellum Sp. z o.o., specjalizująca się w remontach zabytkowych budowli.

Wydania: