Ale się działo!

Autor: 
inf. K. Krasowski
Foto: 
M. Awiżeń
policja.jpg

W dn. 27 września 2010 r. w Zakładzie Karnym w Kłodzku oraz na terenie do niego przyległym przeprowadzono ćwiczenia o charakterze obronno - ochronnym. Oprócz funkcjonariuszy kłodzkiej jednostki penitencjarnej uczestniczyli w nich funkcjonariusze podlegli komendantom powiatowym Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Istotną rolę w ćwiczeniach przewidziano dla Etatowej Grupy Interwencyjnej podległeej Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej we Wrocławiu.
Celem przeprowadzenia ćwiczeń było doskonalenie współdziałania służb i nowopowstałej formacji SW w zakresie likwidacji potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa zakładu. Założenia do ćwiczeń opracowane zostały z uwzględnieniem uwarunkowań w jakich funkcjonuje zakład karny. Położenie w ruchliwej części miasta, liczne, obserwowane przez mieszkańców próby nawiązywania kontaktów przez przedstawicieli świata przestępczego z osobami osadzonymi w więzieniu, to punkt wyjściowy dla scenariusza działań.
Funkcjonariusze SW pozorujący zachowania przedstawicieli „półświatka” nawiązali kontakt ze skazanymi w celi. Konsekwencją kontaktu było dokonanie przerzutu na teren jednostki niezidentyfikowanego przedmiotu. Wezwani policjanci wylegitymowali sprawców niedozwolonych działań, a jednego z nich zatrzymali. To tylko rozzuchwaliło intruzów. Dokonali podpalenia pojazdu na zakładowym parkingu. Ugaszenie pożaru było efektem działania przedstawicieli kolejnej ze służb. Akcja gaśniczo-ratunkowa w wykonaniu jednostki Straży Pożarnej, wspieranej działaniami policjantów i więzienników, przywróciła porządek w sąsiedztwie zakładu. Jednak na jego terenie doszło do agresji ze strony dwóch grup osadzonych. Opór na placu spacerowym i w jednym z pomieszczeń pokonany został po efektownej, wspólnej interwencji wrocławskiej formacji SW wspieranej przez bliźniaczą grupę specjalną kłodzkiego zakładu karnego.
Zmagania ćwiczących obserwowali przełożeni funkcjonariuszy wymienionych służb oraz goście z pozostałych formacji mundurowych mających swoje siedziby w naszym mieście. Niesposób nie zaznaczyć, że spośród „aktorów” biorących udział w ćwiczeniach, tylko pogoda nie stanęła na wysokości zadania.

Wydania: