Eurepejskie Dni Ptaków 2010 w Kłodzku

Autor: 
inf. K.M. i J.G.
ptaki.jpg

Zorganizowane zostały przez kłodzkie koło Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” i Muzeum Ziemi Kłodzkiej pod patronatem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
W tym roku w ramach obchodów EDP 2010, zostały zorganizowane dwie wycieczki ornitologiczne oraz prelekcja poświęcona ptakom.
W dniu 2 października odbyła się wycieczka wyjazdowa zorganizowana dla uczniów kłodzkich szkół podstawowych. W wycieczce uczestniczyło łącznie 48 osób, którym w obserwacji i rozpoznawaniu spotykanych ptaków pomagali: Jerzy Gara i Tomasz Gmerek. Nad bezpieczeństwem czuwały panie nauczycielki: Maria Truczka-Plata (Zespół Szkół Integracyjnych), Marta Gryl-Wołyniak (Miejski Zespół Szkół), Sylwia Patajewicz (Szkoły podstawowej nr 6), Iwona Wulkiewicz-Flis i Beata Zdrolik (Szkoła Podstawowa nr 3) oraz Krzysztof Miszkiewicz –Dział Naukowo-Oświatowy Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Podczas wędrówki zaobserwowano 126 ptaków należących do 19 gatunków. Do ornitologicznych rarytasów można zaliczyć obserwację czapli białej i brodźca śniadego. Oprócz obserwacji i rozpoznawania gatunków ptaków, uczestnicy wycieczki mieli okazję zobaczyć wiele interesujących roślin, grzybów i zwierząt.
Wyjazd na wycieczkę nad stawy w Pilcach zorganizowano dzięki dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta w Kłodzku.
Drugi dzień EDP 2010 to wycieczka wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej, od dworca PKS w górę rzeki. W obserwacjach ptaków sprzyjała słoneczna pogoda. Odnotowano obecność 341 ptaków z 31 gatunków. Najliczniejszym gatunkiem okazał się gołąb grzywacz, którego migrujące stado składało się z 75 osobników. Do rzadkości można zaliczyć obecność lerki (skowronka borowego) i dzięcioła zielonego. Nie zabrakło również obserwacji gatunków charakterystycznych dla doliny Nysy, czyli pluszcza i pliszki górskiej.
Wyniki wycieczki zorganizowanej w dniu 02.10.2010
Kłodzko – stawy wyrobisk żwirowni w Pilcach
1. Imię i nazwisko przewodnika wycieczki: Jerzy Gara, Tomasz Gmerek
2. Miejsce wycieczki (miejscowość, województwo): Pilce. dolnośląskie
3. Liczba uczestników (w tym członków OTOP): 48 (1)
4. Liczba zaobserwowanych ptaków (suma wszystkich zaobserwowanych osobników): 126
5. Trzy najczęściej obserwowane gatunki (wraz z liczbą osobników każdego z nich): Krzyżówka 35, Dymówka 18, Łabędź niemy 16
6. ornitologiczne ciekawostki: Czapla biała, Brodziec śniady
Wyniki wycieczki zorganizowanej w dniu 03.10.2010
Kłodzko – Dolina Nysy Kłodzkiej
1. Imię i nazwisko przewodnika wycieczki: Jerzy Gara, Tomasz Gmerek
2. Miejsce wycieczki (miejscowość, województwo): Kłodzko, dolnośląskie
3. Liczba uczestników (w tym członków OTOP): 11(1)
4. Liczba zaobserwowanych ptaków (suma wszystkich zaobserwowanych osobników): 341
5. Trzy najczęściej obserwowane gatunki (wraz z liczbą osobników każdego z nich): Grzywacz 75, Krzyżówka 67, Szpak 52
6. Ornitologiczne ciekawostki: Lerka, Dzięcioł zielony
Ostatnim etapem EDP w Kłodzku było spotkanie zorganizowane dla miłośników ptaków i przyrody w Muzeum Ziemi Kłodzkiej, podczas którego odbyła się prelekcja poświęcona ptakom ziemi kłodzkiej, przeprowadzona przez Tomasza Gmerka. Natomiast Jerzy Gara złożył sprawozdanie z efektów gnieżdżenia i lęgów bociana białego w naszym powiecie w 2010 roku w porównaniu z latami poprzednimi.

Wydania: