Kłodzko zadłużone po uszy...

Autor: 
Magda Duszyńska

Odbyła się 57. sesji RM w Kłodzku, do końca roku czekają nas jeszcze dwie. Ruch w interesie bo wybory tuż tuż... . Wiodące tematy obrad to informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010, zabezpieczenie socjalne podopiecznych OPS, PCK, PKPS, informacja o efektach współpracy m. Kłodzka z miastami partnerskimi.
* Budżet na rok 2010 ( po zmianach): plan. dochody 84.050.013.35 zł; plan. wydatki 101.640.891,35 zł; deficyt 17.590.878 zł; przychody 22.835.211 zł; rozchody 5.244.333 zł. Planowany deficyt będzie pokryty z zaciągniętych w 2010 r. kredytów/.../.
* Realizacja budżetu za I półrocze 2010: przychody 39.648.726.88 zł; wydatki 40.445.091.05 zł; deficyt na 30.06.2010 r.- 796.364.17 zł; dochody zrealizowano w 47%, wydatki w 40 %
W czasie dyskusji nad budżetem radny G. Żabski pytał - przy zadłużeniu ca 33,5 mln + 8 mln z 1.08 br.+ 19,5 mln sięgamy 60 mln zł - czy nie będzie problemów ze spłatą? Podnosił, że RIO zwracało uwagę na 10 mln zł deficytu w wydatkach, który nie może pojawić się w 2011 r. - co zrobicie? Radna C. Włodarczyk pyt. o wysokość kredytów, ile na dzień 30.09.br. podjęto transzy? Odp. p. Skarbnik: zadłużenie ca 33.363...mln zł, na dzień 31.08.br -12 mln zł kredytu, do 29.09.br nie zaciągnięto kredytu, wierzytelności nie są zadłużone. Radny A. Kwas: sprzedajemy substancję, dochody maleją - jak je zwiększyć...trzeba spłacić większość inwestycji...nadzwyczajne jest zadłużenie miasta... . Burmistrz B. Szpytma: radny Kwas widzi jedną stronę medalu, my drugą... pracujemy nad zwiększeniem przychodów...wstrzeliliśmy się w I półrocze...nie domykają się wydatki ale to polityka kraju...tendencja do podniesienia podatku VAT trafiła, nie ma potrzeby podnoszenia podatków... . Na zakończenie długiej dyskusji przytoczę wypowiedz przewodniczącego Rady P. Brzostowicza: 20% społeczeństwa jest wyautowane w obecnym kapitalizmie, prof. Balcerowicz ujawnił zegar z naszym rosnącym zadłużeniem/.../. c.d.n.

Wydania: