Praca czy służba?

Autor: 
Maciej Awiżeń

Ostatnio pojawiła się moda zapoczątkowana przez B. Szpytmę na kandydowanie na burmistrza innych miast niż miejsce zamieszkania. Faktem jest, że tylko do takiego stanowiska może kandydować osoba spoza gminy (radni muszą być zameldowani na terenie obejmującym pracę rady). Oprócz wyżej wspomnianego obecnie kandyduje na stanowisko burmistrza Kłodzka mieszkanka Polanicy Zdroju p. J. Mesjasz. Ale, by była równowaga, na burmistrza Polanicy Zdroju kandyduje mieszkaniec Kłodzka A. Łącki. Polanica jednak i tak wygrywa w eksporcie mieszkańców-kandydatów, bowiem na burmistrza Nowej Rudy kandyduje J.Tyniec – mieszkaniec Polanicy Zdroju.
Zastanawiam się nad celowością takiego działania. Być może należy traktować stanowisko burmistrza jako kontrakt menadżerski – po prostu fachowiec, który zarządza mieniem nas –mieszkańców. Jednak czy wtedy zamiast wyborów nie powinien się odbyć konkurs z jasno określonymi wymaganiami i jury?
Tymczasem, jeśli mandat burmistrza jest bardziej służbą niż etatem, to byłoby wskazane by burmistrz był przedstawicielem danej społeczności lokalnej? Oczywiście to prawo demokracji. Jednak sądzę, że potencjalny burmistrz powinien dzielić nie tylko czas służbowy z mieszkańcami oraz otrzymywać wynagrodzenie za ten czas spędzony w mieście, ale powinien też dzielić czas prywatny, odczuwać na co dzień efekty swojej działalności a także dzielić ich skutki.
Pamiętam jak argumentem za odwołaniem szefa promocji pewnego miasta był m.in. adres zamieszkania – „jak można promować miasto i przekonywać innych do niego, jeśli samemu wybiera się na swój dom i centrum życiowe inne miasto”?
Proszę potraktować ten tekst jako głos w debacie społecznej a nie osobistą kampanię, bowiem być może mi też byłoby łatwiej kandydować w innym mieście a jednak wybieram swoje miasto. Moim powodem kandydowania nie jest zdobycie stanowiska lecz poprawa bytu mieszkańcom, a w efekcie także mojej rodzinie, przyjaciołom i moim sąsiadom. A jeśli coś zepsułbym to tak samo odczułbym skutki i ja. Miasto nie jest przedsiębiorstwem choć powinno być zarządzana jak najlepsze przedsiębiorstwo…

Wydania: