Mała zawierucha??? Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku po wyborach Rady Nadzorczej

Autor: 
Mirosław Awiżeń

Rozmawiam z Bogdanem Berczyńskim - prezesem S.M. w Kłodzku
- W listopadzie 2010 r. odbyły się wybory do nowej Rady Nadzorczej. Jak układa się współpraca tej Rady z Zarządem?
- Do tej pory było tylko jedno spotkanie na którym Rada Nadzorcza się ukonstytuowała. Następnego jeszcze nie było. Trudno w takim wypadku mówić o współpracy....
- Zatem Rada Nadzorcza nie spotkała się jeszcze aby rozmawiać merytorycznie z Zarządem Spółdzielni?
- Było to jedno spotkanie - ale - jak już powiedziałem - dotyczyło wyłącznie spraw organizacyjnych.
- Mimo, iż Państwo nie rozmawiali jeszcze merytorycznie, doszły mnie słuchy, że Rada Nadzorcza chce zmienić prezesa - zresztą - cały Zarząd Spółdzielni...
- I do mnie dochodziły takie słuchy, a nawet pomruki, ale konkretnie nikt ze mną z Rady Nadzorczej o tym nie rozmawiał.
- Pogłoski chodzą - więc może jest i „coś na rzeczy”. Proszę powiedzieć o ewentualnych zarzutach nowej Rady Nadzorczej w stosunku do Zarządu Spółdzielni.
- Na razie nikt nie postawił Zarządowi żadnych zarzutów...
- ... a ogrzewanie Spółdzielni?
- Zarząd już od dłuższego czasu namawiał, a wręcz przynaglał poprzednią Radę Nadzorczą aby przystąpiła do opracowania różnych koncepcji zaopatrywania w ciepło i ciepłą wodę mieszkańców Spółdzielni. Ówczesna Rada Nadzorcza nie reagowała ale mimo to Zarząd przygotował różnego rodzaju warianty. Mamy ogólną koncepcję działania która polega na: 1/ ocenie kotłowni przy Wielisławskiej, która aktualnie dostarcza najtańsze ciepło pod kątem zwiększenia cen za jej usługi po 2012 r. (opłaty za CO2), 2/ jedna nowa kotłownia gazowa zasilająca całą Spółdzielnię, 3/ taka sama kotłownia ale z silnikiem gazowym który oprócz ciepła produkować będzie jeszcze energię elektryczną, 4/ rozproszony system grzewczy oparty na kotłowniach lokalnych. Rada Nadzorcza decyduje o wyborze koncepcji (bądź podaje swoją) a my polecenie wykonujemy. Zarząd Spółdzielni nie ma takich uprawnień aby to on decydował o tak kluczowych sprawach dla Spółdzielni.
- No dobrze - a jak jest ze stanem finansowym Spółdzielni?
- Na kontach Spółdzielni znajduje się kwota ok. 3 mln 800 tys. zł. Przeznaczona jest przede wszystkim na zapłatę za ocieplenie budynku przy ul. Okrzei 26, wymianę trzeciej windy teraz przy Spółdzielczej 8 oraz na zapłatę za C.O. w miesiącach zimowych,. Miesięczne płatności przekroczą tutaj 1 mln zł.
- Będą podwyżki opłat?
- Podwyżka opłaty zależnych od Spółdzielni nie są przewidywane na 2011 rok.
- Czy nie uważasz, że te pogłoski o zmianie Zarządu - w świetle kondycji Spółdzielni - są pozamerytorczne?
- Jeżeli tak rzeczywiście jest - to uważam, że są to rozgrywki ściśle personalne
- Dziękuję.

Wydania: