Gmina Polanica-Zdrój w 2011 r. Rozmawiam z burmistrzem Jerzym Terleckim

Autor: 
Mirosław Awiżeń

- ... pod koniec roku ubiegłego zmieniły się zasady zapisywania zadłużenia gmin - są ostrzejsze....
- Nasze zadłużenie - biorąc nawet pod uwagę ostatnie regulacje Ministra Finansów dotyczące obliczania zadłużenia, które mówi, że do długu wlicza się również m.in. umowy z oddalonym terminem spłaty - nam nic nie zagraża. Zobowiązania Polanicy-Zdroju na koniec roku wynoszą - już według nowych zasad - ok. 25% budżetu rocznego Gminy. A więc śpimy spokojnie. A - trzeba zaznaczyć, że w 2010 roku na inwestycje przeznaczyliśmy ponad 50 % wszystkich wydatków.
- Aż nie do uwierzenia, że tyle inwestując zadłużyliście się Państwo tylko na 25% ... ale mimo wszystko musicie żyć oszczędniej... zmniejszacie pieniądze na działania kulturalno-rozrywkowe...
- Tak jak i inne gminy musimy trochę „zacisnąć pasa”. Na działalność kulturalno-promocyjną przeznaczyliśmy środki finansowe o ok. 30% mniejsze niż w roku zeszłym, tj. ok. 300 tys. zł mniej...
- ... to sporo ... to 1/3 imprez mniej...
- Tak wcale nie musi być, że „o 1/3 mniej”. Trzeba pamiętać, że mówimy o planowanym budżecie, który może się zwiększyć, bo np. znajdzie się sponsor czy też uzyskamy granty z Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej. Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury jest bardzo zaradnym człowiekiem. Że taki a nie inny budżet?... trzeba pamiętać o jeszcze jednym - całkowicie zmieniły się także zasady tworzenia budżetu gminnego. Od 1 stycznia 2011 roku nie jest możliwe finansowanie wydatków bieżących z kredytów czy też ze środków uzyskanych ze sprzedaży mienia.
- A co z oświatą?
- Ani sfera oświaty, ani inne sfery działalności Gminy nie odczują zmian w finansowaniu, mimo obostrzeń które „zaserwował” nam Minister Finansów.
- Wracając do finansów Gminy. Jest on wprost rewelacyjny patrząc na zadłużenia innych gmin. Mając możliwości „dokładania” do różnego rodzaju inwestycji pójdziecie do przodu?...
- Raczej powiem to tak - możemy spokojnie myśleć o przyszłości. To, że nie zadłużyliśmy się nadmiernie to też i „zasługa” lat chudych dla Polanicy. A takie były. Wówczas nauczyliśmy się, że nic nie trwa wiecznie i po okresie koniunktury przychodzi czas dekoniunktury.
Poprzednie lata były takie – szczególnie lata 2007-2008 – gdzie chętnych do kupna nieruchomości gminnych było bardzo, bardzo dużo i to za duże pieniądze.... ale ten boom już się skończył i raczej wątpliwym jest, aby się powtórzył. Mając pieniądze działaliśmy rozważnie i dzisiaj nie musimy „hamować”. Ale i tak łatwo nie będzie - będzie po prostu inaczej.
- Zatem - co na ten rok planujecie z inwestycji?
- Z początkiem stycznia w ramach „Białego Orlika” uruchomiliśmy lodowisko. Niby mała rzecz, ale ile pozytywnych emocji wywołała ta możliwość „poślizgania się”, w najbliższych dniach nasza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej wzbogaci się o nowy wóz bojowy za prawie 800 tys. zł. W czerwcu chcemy zakończyć przebudowę Parku Zdrojowego, a na przełomie III i IV kwartału oddać do użytku rozbudowany Teatr Zdrojowy, który będzie pełnił funkcję Międzynarodowego Centrum Konferencyjno-Kulturalnego.
- A kto będzie zarządcą Teatru?
- Pewnie Miejskie Centrum Kultury, choć wcześniej będzie przetarg na jego użytkowanie.
- I co jeszcze z inwestycji?
- W tym roku w projekcie budżetu mamy zapisane: - przebudowa ul. Lipowej, - przebudowa kilku dróg osiedlowych, - wykonanie elewacji szkoły przy ul. Wojska Polskiego,
- w gospodarce komunalnej - wykonanie stacji uzdatniania wody żebyśmy mieli wodę o parametrach europejskich, - chcemy też wymienić kilka odcinków wodociągu.
Inwestycje planujemy na ten rok w wysokości 11 mln 600 tys. zł, co stanowić będzie ok. 40% naszego budżetu na ten rok.
- Po 2011 roku idą lata następne. Co będzie priorytetem?
- Na pewno drogi i chodniki. Część z tych prac chcemy wykonać wspólnie z zarządcami dróg powiatowych i wojewódzkich. Musimy mieć budynek socjalny - mamy problem z mieszkaniami socjalnymi dla gospodarstw jednoosobowych. I to jest poważny problem. Nadal w czołówce jest gospodarka komunalna - czyli rekultywacja starego składowiska odpadów komunalnych i rozwiązanie problemu gospodarki odpadami w oczyszczalni ścieków (szlam). Powinniśmy zagospodarować teren przy Szkole Podstawowej Nr 2. Tam aż się prosi by wybudować tor wrotkarski. Czas również pomyśleć o rewitalizacji osiedla przy ul. Dąbrowskiego. Wychodząc z dworca autobusowego podróżny na razie ma - żeby delikatnie powiedzieć - nieciekawy widok na wstępie. Na pewno prosi się w dalszej kolejności zagospodarowanie Corsa (trasy turystycznej wzdłuż Bystrzycy Dusznickiej) oraz zagospodarowanie Wzgórza Marii. Także zagospodarowanie Parku Leśnego (przy Niedźwiadku). Oczywiście te ostatnie zadania będą realizowane w miarę możliwości. Mam nadzieję, że przyjdą sprzyjające warunki finansowe.
- Czyli - Burmistrzowi pracy nie zabraknie. Porozmawiajmy chwilę o Polanicy jako uzdrowisku, które jest liderem wśród uzdrowisk Ziemi Kłodzkiej. A przecież są uzdrowiska o bogatszych tradycjach a i nawet możliwościach... Czy to zasługa „mody” na Polanicę, czy też umiejętność rozbudowy i promowania Polanicy Zdroju?
- Nie można mówić o żadnej „modzie”. Można mówić o konsekwencji działań od co najmniej 20 lat. Warto przypomnieć pomysł deptaka. To początek lat dziewięćdziesiątych ub. wieku konsekwentnie realizowany w kolejnych latach. W ten sposób nastąpiło przekształcenie miasta. Teraz śródmieście przeplata się ze zdrojem. Miasto jest zwarte urbanistycznie.
- Może i w tym jest racja bowiem utrzymanie struktury „miasto sobie a zdrój sobie” nie daje efektów rozwojowych patrząc na Duszniki czy Lądek Zdrój...
- Myślę także, że ważną rzeczą w rozwoju Polanicy Zdroju jest świadomość polaniczan, iż rozwój miasta jest w 100% związany z rozwojem zdroju.
- Dziękuję za rozmowę.

I miejsce w „Rankingu Powiatów i Gmin”
Przedstawiam Państwu piękną wieść jaką na ręce Burmistrza Polanicy Zdroju przesłał sekretarz generalny Związku Powiatów Polskich p. Rudolf Borusewicz;
„Szanowny Panie Burmistrzu
Z wielką radością informuję Pana, że w prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich „Rankingu Powiatów i Gmin za rok 2010”, zarządzane przez Pana miasto zostało jednym z LAUREATÓW RANKINGU, zajmując najwyższą lokatę. Jednocześnie informuję, że w związku z tym faktem otrzymujecie Państwo honorowy tytuł DOBRY POLSKI SAMORZĄD 2011.
Ponadto otrzymujecie Państwo tytuł SUPER GMINA za zrównoważone działania we wszystkich kryteriach prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich Rankingu.
Pragnę także poinformować, że zajęliście Państwo pierwszą lokatę w Ogólnopolskim Rankingu Energii Odnawialnej 2010.
Korzystając z okazji serdecznie gratuluję Panu i całemu zespołowi, który przyczynił się do zajęcia tak wysokiego miejsca /.../”.
Nic dodać, nic ująć tylko
GRATULOWAĆ!
GRATULOWAĆ
I GRATULOWAĆ!

Wydania: