Zakończono remont mostu

Autor: 
D. Bolisęga
most2.jpg

W okresie od 3 listopada do 16 grudnia 2010 roku trwały prace remontowe przyczółka wiaduktu drogowego – kamiennego położonego w ciągu dróg gminnych, działek nr 347/5 dr i 391 dr w Świerkach.
Uszkodzenia mostu, które nastąpiły po serii ulewnych deszczy, wymagały pilnego remontu, a w związku z tym podjęcia natychmiastowych działań. Trwające ponad miesiąc prace obejmowały naprawę uszkodzonego przyczółka wiaduktu. Przemurowano i wzmocniono uszkodzony mur przyczółka z ciosów kamiennych. Usztywniono przyczółek przeponą żelbetową i naprawiono odwodnienie płyty pomostowej. Ponadto,
w ramach remontu został udrożniony rów odwadniający wraz z uszczelnieniem kręgów żelbetowych przepustu, zlokalizowanego przed płytą najazdową pomostu. Wykonawcą tych robót była Firma DIAGTOR - DIAGNOSTYKA I BUDOWA DRÓG KOLEJOWYCH , ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE, której właścicielem jest p. Józef Pyś. Wartość wykonanych prac, to kwota 53.680 zł, która w całości została pokryta z budżetu Gminy Nowa Ruda. Ostateczny odbiór robót nastąpił w dniu 22 grudnia 2010 roku.

Wydania: