Zespół Szkół Alternatywnych - Nasi uczniowie: Natalia Madetko

Autor: 
mic

NATALIA MADETKO z klasy 3b LO - laureatka VII Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego
- Dwa lata temu osiągnęłaś sukces w konkursie z fizyki, w ubiegłym roku byłaś laureatką wojewódzkiego konkursu literacko-dziennikarskiego, a w tym roku zajęłaś zaszczytne 2. miejsce w finale Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego w Nowej Rudzie– to duży „rozrzut” zainteresowań.
- Tak, a na maturze jako przedmioty dodatkowe wybrałam fizykę, biologie i chemię – więc jest jeszcze różnorodniej.
- Czy często masz kontakt z językiem angielskim w życiu codziennym?
- Czasem czytam książki w oryginale, codziennie prawie mamy angielski w szkole, spotykamy się z wolontariuszami z różnych krajów i wtedy językiem kontaktowym jest angielski.
- Jak przygotowywałaś się do tego konkursu?
- Tak naprawdę, to niewiele (śmiech). Z angielskim radzę sobie dodrze, a przecież są jeszcze inne przedmioty… no i wkrótce matura .
- Jakie są Twoje plany na przyszłość?
- Chciałabym studiować medycynę. Dobra znajomość angielskiego pozwoli być może na udział w studenckiej wymianie, czy choćby czytanie medycznych czasopism w oryginale.
W takim razie życzę sukcesu w kolejnych konkursach i na maturze.

Wydania: