Spotkanie Noworoczne

Autor: 
Danuta Bolisęga
Nowor1.jpg

„Proszę przyjąć życzenia noworoczne, aby ten rok przyniósł Państwu wiele osobistego szczęścia i radości, wielu sukcesów i satysfakcji w życiu zawodowym, w działalności organizacyjnej i społecznej, a przede wszystkim wielu przyjaciół i dowodów ludzkiej życzliwości”
Tymi słowami, Izabela Słowek-Chorób – kierownik Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy Nowa Ruda powitała wszystkich, którzy w piątek 4 lutego, przybyli na zaproszenie wójta Gminy Nowa Ruda Sławomira Karwowskiego oraz przewodniczącego Rady Gminy Bogdana Tarapackiego do restauracji „Ibiza” w Ludwikowicach Kłodzkich, aby wziąć udział w Spotkaniu Noworocznym.
Wśród zaproszonych gości był m.in.: w imieniu ministra zdrowia Jakuba Szulca – pan Hubert Krech, w imieniu senatora RP Stanisława Jurcewicza – pani Patrycja Sznurowska, starosta Powiatu Kłodzkiego - Maciej Awiżeń, burmistrz Miasta Nowa Ruda – Tomasz Kiliński, wójt Gminy Kobierzyce – Ryszard Pacholik, przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce – Czesław Czerwiec, radny Powiatu Kłodzkiego – Ryszard Niebieszczański, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kłodzkiego – Renata Wolan, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Julian Golak, radny Powiatu Kłodzkiego – Paweł Marciniak, dyrektor KRUS w Wałbrzychu – Mieczysław Gwiazda, komendant Powiatowej Policji w Kłodzku – Andrzej Basztura, komendant Komisariatu Policji w Nowej Rudzie – Andrzej Czerniatowicz, dowódca jednostki JRG Powiatowej Straży Pożarnej – Rafał Chorzewski, księża i kapelani, przedsiębiorcy z terenu miasta i gminy Nowa Ruda, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele środowisk lekarzy, leśników, górników, przedsiębiorców, przedstawiciele stowarzyszeń, mediów, mieszkańcy gminy, wójt Gminy Nowa Ruda – Sławomir Karwowski, zastępca wójta Gminy Nowa Ruda – Iwona Sudoł, skarbnik Gminy Nowa Ruda – Lidia Walterowska oraz przewodniczący Rady Gminy Nowa Ruda – Bogdan Tarapacki.
Spotkanie rozpoczął występ w wykonaniu chóru żeńskiego z Gimnazjum Publicznego Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ludwikowicach Kłodzkich, pod kierunkiem pani Jolanty Blachy – Nauczyciela Roku 2010, który wprowadził zebranych w podniosły nastrój. Po występie młodych artystów głos zabrał gospodarz spotkania, Sławomir Karwowski, który podsumowując ubiegły rok, przedstawił dokonania, jakimi Gmina Nowa Ruda może się pochwalić. Po krótkim przemówieniu wspólnie z burmistrzem Miasta Nowa Ruda Tomaszem Kilińskim wzniósł toast noworoczny, życząc zebranym pomyślnego 2011 roku. Serdeczne życzenia i słowa podziękowania za współpracę i wsparcie gminy skierował również przewodniczący Rady Gminy Bogdan Tarapacki. Podczas spotkania głos zabrali również Hubert Krech, Patrycja Sznurowska, Ryszard Gąsiorek, Maciej Awiżeń, Tomasz Kiliński, Ryszard Niebieszczański, Mieczysław Gwiazda, Andrzej Basztura, Jerzy Ignaszak, Julian Golak i Krzysztof Bolisęga. Proboszcz Parafii Świerki ksiądz kanonik Tadeusz Duda oraz proboszcz parafii w Ludwikowicach Kłodzkich ksiądz Jan Patykowski udzielili zebranym Błogosławieństwa Bożego. Podczas spotkania wójt Gminy Sławomir Karwowski oraz przewodniczący Rady Gminy Bogdan Tarapacki uroczyście wręczyli tytuł „Przyjaciela Gminy Nowa Ruda” - Jerzemu Ignaszakowi oraz Zbigniewowi Wojcieszakowi za wspieranie naszej gminy swoim doświadczeniem, mądrością i sercem. Natomiast tytuł „Mecenasa Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Sowiogórskiej”, nadano Tadeuszowi Biedzie, którego dorobek w tym zakresie jest nieoceniony. Wyróżnieni otrzymali również zegar z wizerunkiem sowy oraz certyfikat na pamiątkę mianowania ich przez sowiogórskiego rycerza. Zaszczytne tytuły zostały przyznane za wieloletnią pracę na rzecz gminy Nowa Ruda, za wspieranie wszelkich zmian, za wielkie zaangażowanie w sprawy naszego regionu i pomoc w rozwiązywaniu problemów. Niespodzianką piątkowego spotkania było z pewnością wręczenie przez Wójta Gminy Nowa Ruda i Przewodniczącego Rady Gminy wyróżnień dla Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców branży turystycznej. Piątkowe spotkanie, które upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze było zarazem okazją do spotkań i wielu rozmów gospodarzy i gości.

Wydania: