Toast noworoczny

Autor: 
Danuta Bolisęga
toast1.jpg

Spotkanie noworoczne, które odbyło się w sobotę 29.01. br. w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie zgromadziło w swoich podwojach całą rzeszę uczestników przybyłych na tę uroczystość. Spotkanie rozpoczął prezes Ochotniczych Straży Pożarnych, a zarazem główny organizator spotkania Henryk Srokowski witając przybyłych gości, wśród których byli parlamentarzyści w tym: Jakub Szulc - minister zdrowia, Stanisław Jurcewicz - senator RP wraz z małżonką, przewodniczący Rady Gminy Nowa Ruda - Bogdan Tarapacki, dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Nowej Rudzie - Rafał Chorzewski, zastępca komendanta Miejsko-Gminnego OSP Zenon Kowalczyk, wiceprezes Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP, a zarazem wójt Gminy Nowa Ruda - Sławomir Karwowski, skarbnik Urzędu Gminy - Lidia Walterowska, burmistrz Miasta Nowa Ruda-Tomasz Kiliński, komendant Komisariatu Policji w Nowej Rudzie - Andrzej Czerniatowicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Krzysztof Bolisęga, przedsiębiorca - Andrzej Kopacz i Robert Lebda, komendant Straży Gminnej Stanisław Stępień, dyrektor KRUS w Wałbrzychu Mieczysław Gwiazda. Wszyscy zebrani uczcili chwilą ciszy pamięć strażaków, których nie ma już wśród nas. Spotkanie rozpoczął występ koleżanek - członkiń OSP, w wykonaniu których zebrani usłyszeli kilka kolęd, wprowadzających tym samym atmosferę świąt Bożego Narodzenia. W dalszej części wieczoru głos zabrali zaproszeni goście: parlamentarzyści , burmistrz Tomasz Kiliński, wójt Sławomir Karwowski, Mieczysław Gwiazda oraz gospodarze wieczoru: Henryk Srokowski, Rafał Chorzewski składając wszystkim życzenia noworoczne, strażakom natomiast „tylu powrotów ile wyjazdów”. Podczas uroczystości Adamowi Domagalskiemu oraz Sylwii Dąbrowskiej z OSP Ludwikowice Kłodzkie wręczone zostały podziękowania od Zarządu Miejsko–Gminnego, za całokształt działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Sylwia otrzymała dodatkowe wyróżnienia za szczególne zaangażowanie w zbiórkę na rzecz Roksany. Sobotnie spotkanie zakończył toast noworoczny. Organizatorzy kierują słowa podziękowania sponsorom i wszystkim osobom, dzięki którym możliwe stało się zorganizowanie sobotniego spotkania z bracią strażacką.

Wydania: