Dom Kultury+ czyli Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju

Autor: 
Małgorzata Bednarek

We wrześniu 2010 r. złożyliśmy wniosek do Narodowego Centrum Kultury a w październiku dostaliśmy informację, że jesteśmy w gronie 50 domów kultury w Polsce, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie. “Program Dom Kultury + składa się z trzech filarów: pierwszy etap to szkolenia służące podnoszeniu kompetencji pracowników domów kultury i praca nad strategią rozwoju instytucji. Etap drugi czyli rozwój to wzbogacenie oferty kulturalnej, wspomagane środkami NCK. Priorytet trzeci nazywa się infrastruktura i zakłada dofinansowanie modernizacji oraz wyposażenia domów kultury.
Celem programu Dom Kultury + jest wzmocnienie potencjału i roli domów kultury, sprzyjanie kształceniu postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze, oraz zwiększenie atrakcyjności usług kulturalnych. Środkiem do tego celu jest też strategia rozwoju, do opracowania której zaprosiliśmy przedstawicieli różnych instytucji i organizacji działających na terenie miasta i gminy.
Według Grupy Planowania Strategicznego oferta kulturalna dla dzieci do 10 lat jest wystarczająca i adekwatna do potrzeb (prowadzone są zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, wokalne, animacyjne realizowane przez bibliotekę, GKRPA prowadzi 3 świetlice środowiskowe, działa świetlica w Konradowie). Podjęliśmy próbę określenia potrzeb młodzieży. Wynika z nich, że młodzież potrzebuje: zajęć tanecznych (hip-hop, tańce nowoczesne), dyskotek - miejsc do zabaw tanecznych, pracowni ceramicznej, realizacji programu edukacji literackiej, np. w formie portu literackiego. Określiliśmy potrzeby dorosłych: zajęcia taneczne w postaci kursu tańca towarzyskiego, przedsięwzięcie Rok z Tańcem – doskonalenie wybranych technik tanecznych, powołanie Uniwersytetu III wieku, organizacji imprez w części miejskiej Lądka (Rynek), zorganizowanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego, przeprowadzenie Lądeckiej Ligi Gry w Boole - propagowanie wykonanego przez ZERiI profesjonalnego boiska, utworzenie miejsca spotkań społeczności wiejskiej w Trzebieszowicach.
Wspólnie zastanawialiśmy się nad problemami, które uniemożliwiają realizację potrzeb młodzieży i dorosłych. Wyłoniliśmy następujące przeszkody:
- niewystarczająca współpraca rodzicami uczniów ze szkołami, brak chęci do angażowania się w przedsięwzięcia proponowane przez szkoły
- konieczna lepsza współpraca z policją i strażą miejską jeżeli chodzi o bezpieczeństwo
- brak przepływu informacji na różnych płaszczyznach: szkoła - rodzice, szkoła - otoczenie, ckir – otoczenie
- utrudniony dostęp młodzieży z terenów wiejskich w uczestnictwie w działaniach kulturalnych realizowanych po południu (transport)
- konieczna jest większa promocja działań kulturalnych, artystycznych
- mentalność mieszkańców, brak inicjatywy do podjęcia działań a nawet do poszukania i przeczytania informacji.
Na koniec spotkania pojawił się ważny wniosek – stwierdzenie, że Lądek-Zdroj to MY – jego mieszkańcy - rodzice, dzieci, pracownicy różnych firm i przedsiębiorstw działających na terenie Lądka i gminy. W związku z tym faktem wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za kształtowanie i rozwój potrzeb kulturalnych różnych grup społecznych oraz tworzenie strategii rozwoju domu kultury.
Drogą do zmian na terenie miasta i gminy jest:
WSPÓŁPRACA, WSPÓŁPRACA, WSPÓŁPRACA.
Kolejne spotkanie Grupy Planowania Strategiczne odbędzie się 13 kwietnia 2011 r. o godz. 14-tej w CKiR. Zapraszamy tych, którzy chcieliby się włączyć w pracę nad strategią rozwoju CKiR.

Wydania: