Protest przed kłodzkim Ratuszem

Autor: 
Mirosław Awiżeń
protest.jpg

Jest 29 marzec 2011 roku. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów przed kłodzkim Ratuszem zebrali się mieszkańcy Kłodzka nie po to, aby chwalić, lecz po to aby ganić władze miasta, w tym burmistrza B. Szpytmę, za działania szkodzące mieszkańcom. A rzecz poszła o nieodnowienie dzierżawy pomieszczeń własności gminy miejskiej Kłodzka, które dotąd były wynajmowane pod potrzeby Akademii Przedszkolaka. Kiedy państwo M.O. Majowicze zdecydowali się uruchomić prywatne przedszkole w Kłodzku wynajęli lokal w Kłodzku przy ul. B. Getta 24/1 - będący dotychczas w użytkowaniu SP Nr 6. Umowa ustna opiewała na lat 10, natomiast na piśmie na lat 3 pod warunkiem, że obiekt ten zostanie wyremontowany przez najemców. Przez te 3 lata czynsz był rekompensowany kosztami remontu. Skończył się trzy lata, skończyła się umowa na piśmie i skończyła się Akademia Przedszkolaka w tym miejscu. Okazało się, że nagle Szkole zabrakło pomieszczeń (nawet więcej niż wynajmowane pod przedszkole - jak to pisze w piśmie do Burmistrza Dyrektor Szkoły) ... Nic to, że żaden przedsiębiorca nie remontowałby lokalu na 3 lata nie mając zapewnienia, że będzie go mógł użytkować dłużej. Nic to, że kontrahenci byli „po słowie”. ... prawo pisane jest po stronie Gminy, ale prawo umowy ustnej po stronie pp. Majowicz. Umowa ustna została złamana w świetle „prawa”. Co pozostało? Ano - protest przed Ratuszem, aby możliwie wielu mieszkańcom Kłodzka otworzyć oczy na to, że władze samorządowe Kłodzka „brzydko” grają. Warto przypomnieć, że do Akademi Przedzkolaka uczęszcza 50 dzieci, a zajmuje się nimi 8 osób personelu.
Do protestu w sprawie przedszkola przyłączyli się też inni mieszkańcy Kłodzka zorganizowani w „Społeczny Ruch Pokrzywdzonych przez władze miasta Kłodzka”.
W proteście - manifestacji uczestniczyło ok. 50 osób; Burmistrz wyszedł do manifestujących - obiecał poszukać innego miejsca pod przedszkole. Został jednak „wybuczany”, po czym wrócił po 10 minutach do Ratusza odprowadzany okrzykami pełnymi niechęci.

Wydania: