Wycieczka: Pasterskie Skały, Suchoń

Autor: 
P.J.

Kłodzkie Koło PTTK zaprasza na niedzielną wycieczkę 10 kwietnia 2011 r. Naszym głównym celem będzie zdobycie najwyższego szczytu pasma Krowiarek - Suchonia (964 m n.p.m.), zaliczanego do Korony Ziemi Kłodzkiej oraz osobliwości, jakimi są Pasterskie Skały. Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki górskiej PTTK Piotr Janowski. Spotkanie na dworcu PKS Kłodzko, skąd wyjazd do Międzygórza o godz. 7.10.
Trasa wycieczki: Międzygórze - Zapora na Wilczce - Złodziejska Ścieżka - Marianówka - Idzików - Pasterskie Skały - Suchoń - Rogóżka - Przełęcz pod Chłopkiem - Stronie Śląskie. Długość trasy ok. 22 km, suma przewyższeń 500 m, punktów do GOT 27. Uwaga! Wycieczka dla osób lubiących długie wędrówki i orientujących się dobrze w terenie nieznakowanym! Następna wycieczka w maju na Pogórze Orlickie w Republice Czeskiej. Członkowie PTTK posiadający opłacone składki członkowskie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, pozostali powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie. Zapraszamy! Nasza strona internetowa - http://klodzko.pttk.pl

Wydania: