Porozmawiajmy o kondycji gospodarczej gminy Radków

Autor: 
Mirosław Awiżeń
radków2.jpg
radków1.jpg

Rozmawiam z p. Janem Bednarczykiem burmistrzem Radkowa: -... gdy jestem w tej Gminie, to nasuwają mi się automatycznie nazwy: „ZETKAMA”, „Winsan”, Krężbud”, „Mar-Ber”, „Kilian”...
- .. a także kopalnia melafiru (kamienia na drogi - przyp. red.) w Tłumaczowie, Zespół Domów Opieki Społecznej
w Ścinawce Dolnej, kamieniołom w Radkowie (kawały piaskowca radkowskiego - przyp. red.)+ wydobywanie piasku, „Polkarbon” - składowisko odpadów, oczyszczalnia ścieków, kompleks Zalewu Radkowskiego, a także sporo rzemiosła, drobnej działalności gospodarczej i oczywiście agroturystyki – dodaje Burmistrz.
- Janku, pozwolisz, że tym razem skupimy się na tych większych zakładach, na ich krótkiej prezentacji, bo miejsca mamy tyle ile mamy..
- ...ale to te małe zakłady, przez to, że jest ich dużo, np. tartaki pp. Ormańca czy Mazurkiewicza, globalnie dają zatrudnienie dla kilkuset ludzi...
- Dobrze, zatem następna prezentacja gospodarcza Gminy, to właśnie ta „drobnica”...
- Zatem - zaczniemy:
1/ „ZETKAMA” -odlewnia żeliwa - pracuje tu ok. 350 osób, z tego około połowa z gminy Radków. Prezesem „ZETKAMY S.A, notowanej na Giełdzie, jest p. Leszek Jurasz. Wpływy do naszego budżetu to głównie część podatku od osób fizycznych.
2/ „Winsan” pod przewodnictwem Lecha Walkiewicza i Zbigniewa Warwarko. To bardzo dobra firma, bardzo prężna. /Potwierdzam słowa Burmistrza, a na dowód zamieszczam zdj. – pełnej przebudowy ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej/.
3/ „Krężbud”, której szefem jest Sławomir Krężel zajmuje się budownictwem w wielu kierunkach. Od drogownictwa, budowy obiektów fabrycznych po przewozy i roboty ziemne.
4/ „Mar-Ber" ma dwóch właścicieli: Janusza Marszałka i Jarka Berdychowskiego - to duża, handlowa spółka cywilna w branży pozaspożywczej.
5/ „Kilian” - branża budowlana - hurtownia, a także sklepy spożywcze i jeszcze apteka...
6/ Radkowskie kamieniołomy - spółka z o.o. zatrudnia na dzień dzisiejszy ok. 70 osób i nabiera rozpędu pod kierownictwem prezesa Zbigniewa Mazurkiewicza.
7/ Duże zatrudnienie dają nam Domy Opieki Społecznej w Ścinawce Dolnej.
8/ A teraz przenosimy się z na drugi koniec gminy Radków i zajeżdżamy do Tłumaczowa. A tam najnowocześniejsza chyba kopalnia pozyskująca melafir. Prezesem jest Mirosław Borowicz a właścicielami spółka z o.o. „Strateg Capital”. Gospodarują na kilkuset hektarach. I to nie są żadne „dziury w ziemi”, tylko nowoczesna, dobrej jakości infrastruktura. Trwa budowa zakładu przetwórstwa kamienia. A urobek wywozi się stąd odbudowaną koleją.
Koszt inwestycji, to na dzień dzisiejszy 350 mln zł, w tym uruchomienie linii kolejowej 45 mln zł. Życzyłbym sobie takich inwestycji, w pełni spełniających wymogi prawa, jak najwięcej. Na dziś kopalnia zatrudnia ok. 70 osób, a do końca tego roku ma ich być ok. 100.
O jeszcze jednym chciałbym powiedzieć: „Strateg Capital” to firma, która nie żałuje grosza na wspomaganie inicjatyw lokalnych, na wspomaganie mieszkańców. Nie ma jednak tak, że wyrzucają pieniądze na „fanaberie”. Dadzą pieniądze na konkretne, pożyteczne rzeczy - choćby na przedszkole w Tłumaczowie....
9/ I znów w Ścinawce Dolnej: Międzygminna Oczyszczalnia Ścieków - spółka z o.o., której udziałowcami są gminy: Radków, Nowa Ruda miasto, Nowa Ruda gmina, Kamieniec Ząbkowicki i Bardo Śląskie. To bardzo nowoczesny zakład z perspektywami wieloletnimi.
Na dziś przyjmuje ok. 10 tys. m3 ścieków na dobę - a przystosowany jest do przyjmowania 19 tys. m3. Skrajne potrzeby udziałowców to ok. 15 tys. m3.
W oczyszczalni pracuje ok. 20 osób.
10/ Również w Ścinawce Dolnej posadowił się „Polcarbon” – w gospodarce odpadami komunalnymi. To I etap zagospodarowania odpadów na Ziemi Kłodzkiej. Obecnie przyjmuje odpady od 9 gmin. Zatrudnia ok. 60 osób
11/ Obok „Polcarbonu” spółka z o.o. PRO-EKO-NATURA z Warszawy przygotowuje teren pod budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych wg koncepcji nieistniejącego już od marca ub. roku Międzygminnego Związku Celowego d/s Gospodarki Odpadami. Zakład powinien rozpocząć przyjmowanie odpadów od 2013 roku. Obszar zainwestowania to 11 ha.
- Niewiele sobie pogadałem, ale zdjęcia robiłem.

Wydania: