Promesy powodziowe II transza

Autor: 
inf. Dolnośl. UW we Wrocławiu

Promesy na łączną kwotę ponad 85 milionów złotych zostały wręczone 20 lipca przedstawicielom dolnośląskich gmin i powiatów poszkodowanych w zeszłorocznej powodzi.
W ten sposób rozdysponowane zostaną środki drugiej transzy pomocy rządowej przyznanej w tym roku dolnośląskim samorządom na remont bądź odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych. Wśród przedstawicieli 64 gmin i powiatów – beneficjentów drugiej transzy promes, znalazły się między innymi Bogatynia, Zgorzelec i Bystrzyca Kłodzka.
Uroczystość przekazania promes odbyła się w środę, 20 lipca w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Dokumenty poświadczające przyznane dotacje wręczyli:
- Jerzy Miller - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- Tomasz Siemoniak - Sekretarz Stanu przy MSWiA,
- Aleksander Marek Skorupa - Wojewoda Dolnośląski.

Wydania: