Lądeckie fotografie Zbigniewa Zdzienieckiego

Autor: 
Anna Franczukowska
wystawa.jpg

Na fali kulturalnej współpracy Lądka-Zdroju z Sosnowcem, w sierpniu Galeria Muzealna im. Michała Klahra Starszego w Lą-dku-Zdroju prezentuje „Lądeckie fotografie Zbigniewa Zdzienickiego”.
Zbigniew Zdzienicki w latach 1969-1972 był nauczycielem Liceum Ogólnokształcącego w Lądku-Zdroju, a później Zespołu Szkół Technicznych w Sosnowcu. Kiedy przeszedł na emeryturę mógł poświęcić więcej czasu swoim artystycznym zainteresowaniom. W 2005 r. był inicjatorem Stowarzyszenia Miłośników Fotografii w Sosnowcu i jako jego prezes (do 2008 r.) organizował wystawy w Sosnowcu oraz innych miastach Zagłębia Dąbrowskiego. Uczestnicząc w „Spotkaniach artystycznych 2008” prezentował swoje fotografie w „Muzeum w Sosnowcu”. Obok fotografii zajmuje się malarstwem, założył „Grupę Plastyczną Relacje”. Jest laureatem Nagrody Miasta Sosnowca 2009 w kategorii upowszechniania kultury.
Wystawa „Lądeckie fotografie Zbigniewa Zdzienickiego” to drugie uzdrowiskowe spotkanie z fotografiami Zbigniewa Zdzienickiego. Po raz pierwszy jego zdjęcia zaistniały tutaj w 2009 r. na wystawie „Opowieść o Lądku-Zdroju”, prezentowanej w Zakładzie Przyrodoleczniczym „Zdrój Wojciech”.
„Lądeckie fotografie Zbigniewa Zdziennickiego” na otwarciu wystawy w Galerii Muzealnej (29 lipca) omówiła Ewa Zadora, jego uczennica z okresu, kiedy pracował w lądeckim liceum. Ewa Zadora – przewodnik sudecki poprowadziła gości ulicami uzdrowiska. Na wernisażu nie zabrakło fotografów z sosnowieckiego Stowarzyszenia Miłośników Fotografii, którzy w tym czasie mieli w Lądku-Zdroju plener fotograficzny.

Wydania: