Pierwsza kapliczka polowa pw. Jana Pawła II w Ponikwie

Autor: 
Anita Wróblewska

Chciałabym odnieść sie do art. pana Stanisława Tarchały dotyczącego wyremontowania kapliczki w Ponikwie.
Zniszczona kapliczka długo jeszcze popadałaby w ruinę, gdyby nie znalazł się pomysłodawca, pan Andrzej Dziuba, który, prócz tego, iż zainicjował jej odbudowę (była to wyłącznie Jego inicjatywa!), to włożył w jej remont ogrom pracy, czasu i pieniędzy. /.../ Pan Andrzej Dziuba został sprowadzony we wspomnianym artykule do roli majstra budowlanego, podobnie jak wiele innych osób, których dobrą wolą była pomoc sąsiadowi przy odbudowie kapliczki, którą nikt nie interesował się już o dawna i która zapomniana niszczała. Teren przy kapliczce został oczyszczony i zagospodarowany, a także odbudowano mostek prowadzący do kapliczki. Oczywiście pan Andrzej Dziuba nie był jedyną osobą, która włożyła swój czas, pieniądze i dużo serca w odbudowę kapliczki. Wspólnie z panią Władysławą Płoch (byłą sołtysową Ponikwy), która zorganizowała materiały oraz współfinansowała przedsięwzięcie, a także innymi mieszkańcami Ponikwy, którzy z własnej woli pomagali przy jej odbudowie, realizacja pomysłu pana Andrzeja nie byłaby możliwa. Szkoda tylko, że w tekście pana Tarchały zabrakło prawdy /.../ Nie wiem, czy jest to wynik źle zebranych informacji, czy może pewnej tendencyjności /.../

Wydania: