Inauguracja roku akademickiego

Autor: 
inf. Roksana Kopij

Dnia 6 października 2011r. na Wydziale Turystyki w Kłodzku Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2011/2012. Przybyłych gości przywitał Kanclerz Uczelni, Bogdan Jan Koprek. Swą obecnością zaszczycili nas m.in. przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, miejskich jednostek organizacyjnych oraz dyrektorzy szkół ponadgimazjalnych.
Wykład inaguracyjny pt. „Turystyka na Ziemi Kłodzkiej – tradycja i rytuał” wygłosił prof. dr hab. Lesław Koćwin.
Podczas uroczystości tegoroczni laureaci zostali wyróżnieni za wysokie wyniki w nauce oraz za wysoki poziom prac dyplomowych.
Nagrody pierwszych pośród równych - czyli „primus inter pares 2010 / 2011” odebrali:
Pani ALICJA KAŹMIERSKA – średnia ocen 5,18 – najlepsza studentka na kierunku Zarządzanie
Pani – AGATA MUCHA-PAWLIK – średnia ocen 5,06 - najlepsza studentka na kierunku Turystyka i Rekreacja
Studenci I roku złożyli uroczyste ślubowanie i otrzymali indeksy.
Na zakończenie, aby uszanować wieloletnią tradycję akademicką odśpiewaliśmy wspólnie z Młodzieżową Grupą Artystyczną ArtuFices pieśń studencką Gaudeamus.

Wydania: