Uroczyste nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku

Autor: 
inf. st. asp. Janusz Marnik
sztan.jpg

W dniu 8 października 2011 r. o godzinie 13: 00 w Kłodzku przy pl. Bolesława Chrobrego – Rynek Kłodzki - odbyło się uroczyste nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku została utworzona 1 stycznia 1999 r.
Od 1945 siedziba zawodowej straży pożarnej w Kłodzku znajduje się w Kłodzku przy ul. Traugutta 7. W 1983 Komendantem Rejonowym w Kłodzku został ppor. pożarnictwa Jan Chodorowski, tę funkcję pełni do dnia dzisiejszego. Bryg. mgr inż. Jan Chodorowski w swojej wieloletniej służbie prowadził nadzór nad realizacją szeregu zadań inwestycyjnych dotyczących budowy i modernizacji podległych obiektów budowlanych. W 2003 oddał do eksploatacji nowo wybudowany obiekt strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Nowej Rudzie.
W 2006 całkowicie przebudował obiekt Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Kłodzku, natomiast w 2010 dostosował obiekt koszarowy na potrzeby Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Bystrzycy Kłodzkiej. Dzięki dużemu zaangażowaniu w pozyskanie pozabudżetowych środków finansowych unowocześnił bazę transportową. Łącznie zostało zakupionych 16 samochodów pożarniczych, gdzie środki pozabudżetowe wyniosły 5 mln 150 tys. zł.
W powiecie kłodzkim o powierzchni 1642 km2, zlokalizowanych jest 14 jednostek administracji samorządowej. Wachlarz zdarzeń, z jakimi spotykają się strażacy na terenie powiatu jest bardzo szeroki, związane to jest z ukształtowaniem oraz położeniem geograficznym – trasy drogowe do Pragi, Brna, Wiednia i na południe Europy, oraz występujące regularnie zagrożenia powodziowe. Od 1999 r. pracownicy tut. Komendy byli wysoko oceniani przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, zajmując czołowe miejsca w zakresie spraw operacyjnych i kontrolno - rozpoznawczych. Mając na uwadze powyższe w 2011 r. został utworzony Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku, którego przewodniczącym został wiceminister zdrowia, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jakub Szulc.
Uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku rozpoczęła się na kłodzkim rynku w dniu 8 października 2011 r. o godz. 13:00. W uroczystości udział wzięły trzy kompanie służb mundurowych tj. Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Granicznej. Dowódcą uroczystości był st. asp. Janusz Marnik naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego KP PSP Kłodzko. Poczet sztandarowy wystąpił w składzie kpt. Tomasz Wójtowicz, asp. Łukasz Wrona i st. sekc. Artur Mendel. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Grodziska Wielkopolskiego.

Wydania: