Wizyta Ministra Pracy

Autor: 
inf. Marta Zilbert
kos-kamysz.jpg

Władysław Kosiniak-Kamysz - minister pracy i polityki społecznej 7 października br. odwiedził powiat kłodzki. Uczestniczył w otwarciu żłobka w Ołdrzychowicach (gmina Kłodzko) oraz spotkał się
z samorządowcami i kierownictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku.
Obecny na spotkaniu starosta Maciej Awiżeń krótko przedstawił aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy oraz przedłożył ministrowi szereg propozycji dotyczących działań resortu, które mogą przynieść zmiany na lepsze w powiatach, gdzie bezrobocie przekracza 20%. Chodzi przede wszystkim o preferencje w przydziale środków z budżetu państwa dla tych właśnie powiatów oraz stosowanie zróżnicowanych kryteriów oceny podczas przydzielania programów pomocowych w zależności od sytuacji i warunków na lokalnym rynku pracy. Ponadto Starosta zaapelował do Ministra Pracy o intensyfikację działań w zakresie zagospodarowania specjalnych stref ekonomicznych na terenie powiatu kłodzkiego, gdzie można i należy kierować inwestorów i dzięki temu tworzyć nowe miejsca pracy, a także wnioskował o utworzenie u nas Powiatowego Domu Wspracia dla ofiar przemocy.
Z kolei dyrektor kłodzkiego PUP Krzysztof Bolisęga przedstawił informację o działaniach urzędu, o realizacji trzech dodatkowych programów specjalnych, dodatkowych programów z rezerwy ministra, a w szczególności ministerialnego programu pilotażowego, w którym uczestniczymy jako jeden z dziewięciu powiatów w Polsce. Padły też konkretne propozycje: - W bieżącym roku daje się zaobserwować szczególne zainteresowanie przedsiębiorców możliwością pozyskania środków na utworzenie nowych miejsc pracy. - mówił dyrektor Bolisęga. - W związku z wyczerpaniem środków w tegorocznym budżecie urzędu i brakiem możliwości dofinansowania utworzenia dalszych miejsc pracy, przekazanie przez ministerstwo dodatkowej kwoty 1,5 mln zł pozwoliłoby na częściowe chociaż zaspokojenie tego zapotrzebowania i dało szanse na skierowanie do pracy 75 bezrobotnych osób.
Minister otrzymał komplet dokumentów zawierających wszystkie omawiane postulaty i obiecał, że złożone wnioski zostaną pilnie rozpatrzone. Należy więc mieć nadzieję, że zaowocują kolejnymi środkami z rezerwy ministra z przeznaczeniem dla powiatu kłodzkiego, zarówno jeśli chodzi o walkę z bezrobociem, tworzenie nowych miejsc pracy, a także pomoc społeczną.

Wydania: