Najlepsze inicjatywy będą docenione

Autor: 
inf. Marta Zilbert

W 2014 roku już po raz 10 odbędzie się powiatowy konkurs pod nazwą „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”. Konkurs organizowany jest przez Starostwo Powiatowe w ramach programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego” i w tym roku przeznaczono na ten cel 14,5 tys. złotych. Dofinansowaniu podlegać będą projekty powstające z inicjatywy mieszkańców obszarów wiejskich realizowane przez sołectwa z 9 gmin powiatu kłodzkiego – wiejskich lub miejsko-wiejskich. Dofinansowanie pomysłowych, innowacyjnych projektów, w które zaangażowani są mieszkańcy może wynieść do 50% kosztów rzeczowych. Przy ocenie wniosków znaczenie będą miały także – efektywność projektu, jego wymierne rezultaty, pozyskanie dodatkowych funduszy na realizację oraz wkład pracy własnej i współpraca. Wzorem lat ubiegłych
o wsparcie mogą się również ubiegać projekty będące już w fazie realizacji, jednak rozpoczęte nie wcześniej niż 1 stycznia br. Termin składania wniosków upływa 13 maja 2014 roku (decyduje data wpływu do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Kłodzku), a specjalnie powołana komisja dokona wyboru najlepszych ofert do 30 maja br. Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski, do pobrania ze strony bip.powiat.klodzko.pl, na poszczególne zadania składane są przez właściwe urzędy gmin. Konkurs realizowany jest od 2005 roku i od początku cieszy się wśród społeczności lokalnych powiatu dużym zainteresowaniem. W 2013 roku dofinansowanie dostały m.in. projekty: „Gorzanów – miejsce przyjazne dla wszystkich”, „Minerały i kamienie bogactwem Suszyny”, „Ścieżka zdrowia w Ludwikowicach Kłodzkich”, „Budowa wiejskiego miejsca spotkań w Wojborzu” czy „Monidła we wsi Wielisław”.
Wspieranie przez powiat tego typu inicjatyw stanowi siłę napędową rozwoju obszarów wiejskich; ma na celu aktywizację lokalnych środowisk, dając mieszkańcom możliwość samorealizacji, wpływu na poprawę warunków życia, jak również poczucie współtworzenia przestrzeni swojej wsi.

Wydania: