Nowe gimnazjum - większy wybór

Autor: 
inf. Marta Zilbert

Edukacja na wysokim poziomie to jeden z ważnych czynników decydujących o tym, gdzie mieszkamy i wychowujemy dzieci. Zatrzymanie uzdolnionej młodzieży w szkołach regionu to cel, który konsekwentnie realizuje Powiat Kłodzki. Od kilku lat modernizowane i doposażane są ponadgimnazjalne szkoły zawodowe, dzięki czemu ich uczniowie mają doskonałe warunki do nauki wielu zawodów. Kolejnym działaniem służącym podniesieniu poziomu nauczania w powiecie jest utworzenie w Kłodzku Powiatowego Gimnazjum Dwujęzycznego w Liceum im. Chrobrego.
Uchwała Rady Powiatu (VII/74/2013) w tej sprawie podjęta została 25 września 2013, a 12 lutego 2014 roku Rada nadała nowo powstałej szkole statut. W dalszej kolejności planowane jest połączenie obydwu placówek w jeden zespół szkół.
6-letni cykl kształcenia (3-letnie gimnazjum dwujęzyczne i 3-letnie liceum z oddziałami dwujęzycznymi) zapewni możliwość efektywnego kształcenia uzdolnionej młodzieży, która nie tylko będzie zdobywała kompetencje niezbędne do zdania matury, ale będzie lepiej przygotowana do studiów wyższych na uczelniach w Polsce i zagranicą.
W gimnazjum dwujęzycznym ustalone w programie zajęcia (co najmniej dwa) będą prowadzone w języku angielskim przez nauczycieli przedmiotów z ukończonym kursem i zdanym egzaminem językowym na odpowiednim poziomie. Część kadry ma już odpowiednie kwalifikacje,
a część jest w trakcie ich podnoszenia. Już istniejące oddziały dwujęzyczne w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego są gwarancją, że absolwenci nowego powiatowego gimnazjum będą mogli kontynuować naukę w szkole odpowiadającej ich umiejętnościom i aspiracjom.
Do Powiatowego Gimnazjum Dwujęzycznego w Kłodzku będą mogli zostać przyjęci uczniowie z całego powiatu kłodzkiego. Rodzicom najbardziej uzdolnionych i ambitnych uczniów oraz przede wszystkim samej młodzieży ceniącej poszerzanie horyzontów i niestandardowe metody nauczania Powiatowe Gimnazjum da poczucie pewności, że potencjał młodych ludzi zostanie doceniony i rozwinięty.
W czwartek 6 marca o godz. 17.00 odbędzie się DZIEŃ OTWARTY Dwujęzycznego Gimnazjum przy Liceum im. Chrobrego.
Na spotkanie z dyrekcją Szkoły i kadrą pedagogiczną zapraszamy rodziców oraz przyszłych gimnazjalistów.

Wydania: