Targi Pracy w Kłodzku 29.05.2014

Autor: 
Adam Łącki

I. TARGI PRACY W KŁODZKU było to działanie PUP w Kłodzku na dużą skalę konkretnie służącą około 1000 bezrobotnym.
II. 70 przedsiębiorców i 30 innych wystawców oraz partnerów Targów
- 400 ofert pracy z PUP niezależnie od przedsiębiorców i wystawców
- 150 ofert staży.
Była to najsilniejsza prezentacja i oferta dla bezrobotnych w całej historii wszystkich 13. Targów Pracy w Kłodzku.
III. Ostatnie Targi Pracy z maja'14 r. konkretnie służyły bezrobotnym, ponieważ były wyjątkowo dobrze przygotowane przez PUP. Dlatego dziękuję moim współpracownikom z PUP za tak efektywne zaangażowanie.
IV. Targi Pracy to tylko jedna z wielu form aktywności PUP w Kłodzku dla bezrobotnych. Ponadto w łagodzeniu skutków bezrobocia pomaga aktywność powiatu w pozyskiwaniu środków, głównie dla przedsiębiorców na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. W rankingu ogólnopolskim PUP w Kłodzku jest w czołówce i zajmuje aktualnie 10. miejsce w Polsce – 27 mln pozyskanych środków oraz pierwsze miejsce w Województwie Dolnośląskim.
Pozyskane środki finansowe w roku 2014, wspieranie przedsiębiorców, targi pracy i inne formy działania PUP sprzyjają zmniejszeniu bezrobocia, które w I półroczu 2014 r. zmniejszyło się o około 2000 osób.
Jednak problem bezrobocia głównie zależy od nowych inwestycji w powiecie i lepszej koniunktury gospodarczej dla przedsiębiorstw, na co decydujący wpływ ma polityka gospodarcza państwa. Ta polityka powinna bardziej sprzyjać powiatom o największym bezrobociu powyżej 20%. Takich uregulowań domagaliśmy się w licznych wystąpieniach do Rządu.

Wydania: