Edukacja prozdrowotna

Autor: 
inf. M. Zilbert
program-zdrowie.jpg

W Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju w listopadzie ub.r. odbyły się trzy spotkania edukacyjne dotyczące wczesnego wykrywania raka piersi prowadzone przez Małgorzatę Felcenloben – dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku. W szkołach powiatu kłodzkiego tego typu spotkania organizowane są od 2013 r. w ramach autorskiego programu „Moje piersi – Mój problem”. Celem programu jest wzrost świadomości młodych kobiet o konieczności podejmowania działań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi poprzez naukę samobadania piersi. Program ten został niedawno wyróżniony drugą nagrodą w konkursie IV Międzynarodowego Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej KNOW HEALTH 2014 „ZDROWIE NA POKOLENIA – PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PRAKTYK” w kategorii najlepszy program samorządu, podmiotu świadczącego usługi lecznicze lub innego podmiotu niekomercyjnego promującego zdrowie, czyli najlepsza inicjatywa w dziedzinie profilaktyki i promocji zdrowia. Edukacja prozdrowotna przeznaczona jest głównie dla uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych.

Wydania: