Budujemy oznakowanie atrakcji turystycznych Gminy Bystrzyca Kłodzka

Autor: 
Renata Rupniewska
tablica-gminne.jpg

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – „Małe Projekty”, Gmina Bystrzyca Kłodzka realizuje projekt pn.: „System identyfikacji turystycznej – oznakowanie atrakcji turystycznych gminy Bystrzyca Kłodzka oraz ich promocja”, który stanowi uzupełnienie zrealizowanego w 2014 roku projektu dotyczącego oznakowania atrakcji turystycznych Bystrzycy Kłodzkiej.
Obszar działania projektu obejmuje następujące miejscowości gminy:
1/ Gorzanów, Zalesie, Nową Bystrzycę, Międzygórze, Długopole-Zdrój - w zakresie oznakowania obiektów zabytkowych i turystycznych,
2/ Międzygórze, Górę Igliczną, Lasówkę, Spaloną, Mostowice, Gorzanów, Rudawę, Długopole-Zdrój, Marianówkę - w zakresie wykonania i zainstalowania nowych map turystycznych,
3/ Bystrzycę Kłodzką, Lasówkę, Mostowice, Spaloną, Rudawę, Porębę, Długopole - Zdrój, Międzygórze, Górę Igliczną, Gorzanów, Nową Bystrzycę, Zalesie - w zakresie promocji w ilustrowanym przewodniku turystycznym, pn.: „Nad Dziką Orlicą” wykonanym w trzech wersjach językowych.
Wartość realizowanego projektu wynosi 53 000,00 zł, z tego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 25 000,00 zł.
Celem realizowanego, w ramach powyższego projektu działania, jest ułatwienie identyfikacji atrakcji turystycznych Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz wpływ na wzrost ruchu turystycznego i promocję tych miejscowości.
Głównym celem projektu jest poprawa ładu przestrzennego oraz wzrost estetyki miejscowości a także zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej i turystów w zakresie kształtowania i porządkowania przestrzeni publicznej oraz podnoszenie standardów estetycznych i funkcjonalnych miejscowości poprzez ułatwienie identyfikacji atrakcji turystycznych.
Wniosek przygotował Wydział Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego a koordynacją i realizacją projektu zajmuje się Wydział Turystyki
Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER, działanie 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych strategii Rozwoju” – „MAŁE PROJEKTY”.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wydania: