Powołano skarbnika

Autor: 
inf. UM (DJ)
Wioletta Srokowska-Chmiel-skarbnik1.jpg

W czwartek, 26 lutego br., podczas sesji Rady Miejskiej w Kłodzku na stanowisko skarbnika miasta powołana została Wioletta Srokowska-Chmiel. Ma ona duże doświadczenie zarówno w pracy urzędowej, jak i firmach prywatnych, co z pewnością pozwoli spojrzeć jej na wiele spraw z szerszej perspektywy. Od 2008 r. jest pracownikiem samorządowym. Sukcesywnie rozwijała swą karierę, ostatnio zajmowane stanowisko to główny księgowy. Doświadczenie zdobywała także pracując choćby jako specjalistka w Wydziale Rachunkowości i Rozliczeń PKO BP SA. Wioletta Srokowska-Chmiel tytuł magistra uzyskała na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu – kierunek finanse i bankowość o specjalizacji rachunkowość i auditing. Zwiększając swe kompetencje ukończyła także studia podyplomowe z zakresu administracji i gospodarki samorządowej. Swoją wiedzę wykorzystuje również działając społecznie na rzecz środowiska lokalnego.
– Na panią Wiolettę Srokowską-Chmiel postawiliśmy przede wszystkim dlatego, że ma duże doświadczenie samorządowe, ale również w instytucjach finansowych. Zależy nam na osobie, która przyjdzie do Urzędu Miasta w Kłodzku i od razu zacznie pracować na pełnych obrotach – zaznacza burmistrz Michał Piszko. – Zwróciliśmy również uwagę na to, że aktywnie udziela się na rzecz społeczności lokalnej. To świadczy o tym, że zależy jej na ogólnym rozwoju, przy jednoczesnej – patrząc na pełnione w organizacjach funkcje – dbałości o rzetelność podejmowanych działań.

Wydania: