Wybór sołtysów w Gminie Lądek

Autor: 
inf. Marta Pogorzelska UMiGL

W dniach od 21 stycznia do 13 lutego 2015 r. na terenie Gminy Lądek-Zdrój odbyły się zebrania wiejskie mające na celu wybór sołtysów danej miejscowości.
Wybór sołtysów w gminie Lądek-Zdrój prezentuje się następująco:

WÓJTÓWKA
Uprawnionych do głosowania było 55 osób. W głosowaniu wzięło udział 17 uprawnionych osób. W głosowaniu na wybór sołtysa oddano 16 głosów ważnych. Sołtysem wsi Wójtówka została pani Aleksandra Mossakowska.
KĄTY BYSTRZYCKIE
Uprawnionych do głosowania było 41 osób. W głosowaniu wzięło udział 10 uprawnionych osób. W głosowaniu na wybór sołtysa oddano 10 głosów ważnych. Sołtysem wsi Kąty Bystrzyckie została pani Dorota Kuczwalska.
LUTYNIA
Uprawnionych do głosowania było 40 osób. W głosowaniu wzięło udział 12 uprawnionych osób. W głosowaniu na wybór sołtysa oddano 8 głosów ważnych. Sołtysem wsi Lutynia została pani Sylwia Mielczarek.
SKRZYNKA
Uprawnionych do głosowania było 299 osób. W głosowaniu wzięło udział 72 osoby uprawnione. W głosowaniu na wybór sołtysa oddano 72 głosów ważnych. Sołtysem wsi Skrzynka został pan Józef Kuliński.
KONRADÓW
Uprawnionych do głosowania było 242 osoby. W głosowaniu udział wzięło 55 uprawnionych osób. W głosowaniu na wybór sołtysa oddano 49 głosów ważnych. Sołtysem wsi Konradów została pani Mariola Perkowska-Bubak.
ORŁOWIEC
Uprawnionych do głosowania było 70 osób. W głosowaniu udział wzięło 22 uprawnionych osób. W głosowaniu na wybór sołtysa oddano 22 głosy ważne. Sołtysem wsi Orłowiec została pani Anna Zatoka.
RADOCHÓW
Uprawnionych do głosowania było 420 osób. W głosowaniu udział wzięło 35 uprawnionych osób. W głosowaniu na wybór sołtysa oddano 30 głosów ważnych. Sołtysem wsi Radochów został pan Marek Stuła.
TRZEBIESZOWICE
Uprawnionych do głosowania było 898 osób. W głosowaniu udział wzięło 80 uprawnionych osób. W głosowaniu na wybór sołtysa oddano 79 głosów ważnych. Sołtysem wsi Trzebieszowice została pani Magdalena Podyma.
STÓJKÓW
Uprawnionych do głosowania było 137 osób. W głosowaniu udział wzięło 31 uprawnionych osób. W głosowaniu na wybór sołtysa oddano 31 głosów ważnych. Sołtysem wsi Stójków została pani Kamila Osika.
Spośród dziewięciu wyżej wymienionych Sołtysów, trzech jest nowo wybranych w następujących miejscowościach: Konradów, Orłowiec, Trzebieszowice, natomiast w sześciu pozostałych miejscowościach Sołtysi kontynuują pełnienie funkcji.
Serdecznie zapraszamy na stronę internetową www.ladeckiewioski.pl, gdzie można obejrzeć nasze przepiękne sołectwa. Nasze wioski bogate są w liczne atrakcje, w tym m.in.: DOM MIODU, KALWARIA NA CIERNIAKU, KAPLICA GÓRSKA, KAPLICA NA WRZOSÓWCE, KAPLICZKA POLNA, ZAMEK NA SKALE, JASKINIA RADOCHOWSKA, NIEBIESKI SZLAK ROWEROWY, STARY MŁYN, BORÓWKOWY POTOK, KRZYŻE PRZYDROŻNE, WIEKOWA LIPA, WĄWÓZ SKALNY, SKAŁKA NIŻNA, GOSPODARSTWA EKOLOGICZNE, mnogie agroturystyki, punkty widokowe oraz wiele innych niespodzianek i urozmaiceń.
Gmina Lądek-Zdrój uruchomiła stronę internetową ladek.pl, zachęcamy do odwiedzin.

Wydania: