Hrabstwo Kłodzkie na fotografii

Autor: 
ŁP
wernisaż (3).jpg
wernisaż-okładka.jpg

Bogactwo przyrody i niezwykłe dziedzictwo historii to charakterystyczne cechy Ziemi Kłodzkiej. Wrażliwy artysta potrafi w szczególny sposób uchwycić to połączenie, o czym świadczą fotografie Tomasza Gmerka i Lubomira Imlaufa prezentowane na wystawie w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, której wernisaż odbył się 20 marca br. Licznie zgromadzonych gości powitali Maciej Awiżeń – starosta Kłodzki oraz Krzysztof Miszkiewicz – dyrektor muzeum. Renata Gajek-Bogusz – kierownik referatu promocji przedstawiła założenia realizowanego przez Starostwo Powiatowe projektu „Hrabstwo Kłodzkie na fotografii”, którego częścią jest ekspozycja. Tomasz Gmerek opowiedział o swojej pracy nad przygotowaniem albumu i podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w jego powstanie. W wernisażu uczestniczyły przedstawicielki czeskiego partnera projektu, Stowarzyszenia „Branka” z Nachodu.
Uroczystość otwarcia wystawy uświetnił występ akordeonowy ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kłodzku, Andrzeja Opalińskiego. Małgorzata Bednarek wygłosiła prelekcję pt. „Hrabstwo kłodzkie – warstwy kultury Ziemi Kłodzkiej”, w której zwróciła uwagę na wielokulturowe i wielonarodowe dziedzictwo ziemi kłodzkiej i możliwości jego wykorzystania do promocji regionu.
Realizowany przez Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kłodzku Miniprojekt „Hrabstwo Kłodzkie na fotografii” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 „Przekraczamy granice”. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie „Branka” z Nachodu.
W ramach projektu powstał album zawierający fotografie przyrody i zabytków autorstwa polskiego i czeskiego fotografika przedstawiające Hrabstwo Kłodzkie i pogranicze Ziemi Kłodzkiej oraz komplety pocztówek.

Wydania: