Sołtys Roku 2014

Autor: 
DB
soltys.jpg

Pani Łucja Woźniak i Pan Wacław Łukasiewicz w dniu 11 marca 2015 roku wzięli udział w uroczystej Gali Piątej Edycji Konkursu „Sołtys Roku 2014” , która odbyła się w Sali Kolumnowej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu z okazji Dnia Sołtysa, który przypada 11 marca. Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy nominowani w konkursie. Wojewoda Tomasz Smolarz  zwrócił uwagę na ciężką pracę jaką musi wykonać każdy sołtys, który jako gospodarz wsi cieszy się wielkim zaufaniem i szacunkiem jej mieszkańców. Podczas oficjalnej części spotkania pani Łucja Woźniak z rąk wojewody Tomasz Smolarz otrzymała list gratulacyjny oraz odznakę a pan Wacław Łukasiewicz list gratulacyjny. Konkurs „Sołtys Roku” organizowany jest przez Wojewodę Dolnośląskiego już po raz piąty. Jego ideą jest promowanie oraz wyróżnienie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. Serdecznie gratulujemy naszym sołtysom.

Łucja Woźniak – sołtys wsi Włodowice od roku 1997. Mocno zaangażowana w działalność społeczną na rzecz mieszkańców wsi. Oprócz piastowania funkcji sołtysa jest również Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich i członkiem Rady Parafialnej. Dzięki Jej staraniom udało się zrealizować wiele inwestycji, m.in.: stworzono „Wzgórze papieskie” - ważne miejsce spotkań członków parafii, udało się zaadoptować dawny lokal starej piekarni na świetlicę wiejską, wybudowano scenę na boisku, zbudowano nowe kładki nad potokiem i nad rzeką Włodzicą.

Wacław Łukasiewicz – sołtys wsi Świerki od 1996 r. Pełni również funkcję radnego Gminy Nowa Ruda. Jego zaangażowanie w poprawę wizerunku wsi widać na „każdym kroku”. Udało się wykonać wiele prac m.in. remonty przystanków i budowę nowych wiat autobusowych. Jest organizatorem różnego rodzaju imprez. Dzięki Jego staraniom wykonano remont sali wiejskiej. Był inicjatorem i najaktywniejszym działaczem Stowarzyszenia „Dla Świerk”. Promuje turystykę w swojej miejscowości.

Wydania: