3 Maja - 8 Kłodzka Lekcja Śpiewania Pieśni Patriotycznych

Autor: 
Janusz Laska

Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Kłodzku, parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku, Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, Zespół Szkół Społecznych w Kłodzku już po raz ósmy organizują wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Starszych, młodszych i najmłodszych, kłodzczan, gości i emigrantów, mających dobry głos i nieco fałszujących tradycyjnie zapraszamy 3 maja 2015 r. o 18.30 do Centrum Kultury Chrześcijańskiej na wspominanie ważnych dla Polski wydarzeń historycznych z pomocą wspólnego śpiewania piosenek i pieśni patriotycznych, historycznych oraz ważnych dla historii naszego państwa od czasów uchwalenia Konstytucji 3 Maja po współczesność. Tego dnia chcemy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami! Chcemy poczuć wspólnotę narodową! Tego dnia chcemy kolejny raz uświadomić sobie, że tak wiele nas łączy a tak mało dzieli! Każdy przybyły, tradycyjnie już, otrzyma bezpłatnie specjalnie na tę okazję przygotowane wydawnictwo, zawierające m.in. teksty wszystkich śpiewanych tego dnia pieśni. Na spotkaniu nie zabraknie też ogromnego tortu oraz kawy i herbaty. Zapraszam!

Wydania: