Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy

Autor: 
E. Kłonowska
plakat Kościoły..jpg

Powstałe w XVII w. na Dolnym Śląsku świątynie są największymi drewnianymi budowlami o funkcjach religijnych w Europie. Ich nazwa pochodzi od pokoju westfalskiego kończącego wojnę trzydziestoletnią (1618-1648), na mocy którego cesarz Ferdynand III Habsburg przyznał śląskim luteranom prawo do wybudowania trzech kościołów. Budowę świątyń obwarowano wieloma zastrzeżeniami, m.in. miały powstać w ciągu jednego roku, do ich budowy można było użyć jedynie materiałów nietrwałych. Nie mogły mieć też dzwonów. Z trzech wybudowanych przez luteran kościołów, do naszych czasów dotrwały dwa, trzeci zbudowany w Głogowie spłonął w XVIII wieku. W 2001 r. kościoły w Świdnicy i Jaworze zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Na przekór nienawiści i sporom powstały wyjątkowe obiekty, które nie mają sobie równych nie tylko w architekturze Śląska. Konstrukcja kościołów przetrwała i jest efektem pracy najwspanialszych architektów, artystów i mistrzów różnych rzemiosł. Od zewnątrz oba kościoły wyglądają skromnie. Bryła przypomina powiększoną wersję dworu. Natomiast niepowtarzalne, unikatowe, pełne artyzmu wnętrze urzekają od ponad trzystu pięćdziesięciu lat.
To piękno wydobyła za pomocą aparatu fotograficznego Barbara Górniak. Autorka ukończyła studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz w Wyższym Studium Fotografii AFA we Wrocławiu. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Zajmuje się fotografią dokumentalną, przyrodniczą, portretową, subiektywną. Inspiracje do powstania obrazu fotograficznego czerpie z wnikliwej obserwacji codzienności. W centrum zainteresowań dominuje dążenie do zobrazowania przeżyć i doznań. Wystawa Kościoły Pokoju na Dolnym Śląsku zapewnia nie tylko przeżycia duchowe. Wyzwala w dużej mierze zainteresowanie historią, inspiruje do intelektualnych rozważań.
Ekspozycja prezentowana będzie w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju od 29.04 (godz. 17.00) do 21.06.2015 r. Wernisaż uświetni gościnny występ zespołu wokalnego „Piú Mosso”. Patronat honorowy objął biskup luterański Waldemar Pytel. Komisarz ekspozycji Ewa Kłonowska.

Wydania: