Koncert zespołu "Śląsk" na początek sezonu DFM

Autor: 
inf.wł.
ląsk.jpg

Już w niedzielę 3 maja o 19.00 w kościele Wniebowzięcia NMP w Polanicy Zdroju kolejny sezon rozpoczyna Dolnośląski Festiwal Muzyczny. I będzie to inauguracja uroczysta i ważna. W programie Msza łacińska Es-dur Stanisława Moniuszki.
Utwór skomponowany na kwartet solistów, chór mieszany i organy do tekstu ła-cińskiego, który został napisany w 1865 r. Tak więc polanickie wykonanie Mszy będzie związane ze 150 rocznicą powstania, a same jej narodziny wiążą się z objęciem przez znakomitego skrzypka Apolinarego Kątskiego (1825–1879) kierownictwa nad muzyką w katedrze św. Jana w Warszawie. Sławny skrzypek był w tym czasie dyrektorem konserwatorium warszawskiego, działającego pod nazwą Instytutu Muzycznego Warszawskiego. Ponieważ Moniuszko współpracował z uczelnią (prowadził chóry i wykłady z chóralistyki), postanowił przyjęcie wspomnianego stanowiska przez kolegę uczcić specjalną kompozycją. Na znajdującym się w archiwum Towarzystwa Muzycznego w Warszawie rękopisie Mszy Es-dur, widnieje napis skreślony ręką Moniuszki: „dla uczniów i uczennic Instytutu Muzycznego na pamiątkę wspólnej pracy: 8 maja 1865”. Dzieło należy z pewnością do najlepszych utworów sakralnych powstałych w połowie XIX stulecia w Europie.
„Jest najokazalsza i w wyrazie najgłębsza. Moniuszko uchwycił zaraz w introdukcji do Kyrie ton pełen powagi, ale nie pozbawiony pewnej łagodności wyrazu. W harmonii tematu Kyrie można się dosłuchać dążenia do archaizowania, tworzenia nastroju mającego oderwać słuchacza od sfery otaczającej go rzeczywistości do wyższego wymiaru bytu duchowego. Moniuszko, operujący w innych swoich dziełach melodiami o szerokich zarysach, [...] świetnie stopniuje w Kyrie wyraz błagalny, charakter litanijny tekstu. W każdym nowym odcinku dobiera coraz to intensywniejsze środki akordowe, coraz silniejsze kontrasty i dysonanse. Dzięki temu trzycześciowa całość Kyrie przedstawia wszelkie wartości estetyczne. [...] Nader efektownie przeprowadził Moniuszko obfity słownie tekst Gloria [...]. Nadzwyczajnym pięknem odznacza się solo sopranowe w powtórce słów Gratias agimus. Najdłuższym ustępem tej mszy jest Credo [...]. Bez posługiwania się techniką imitacyjną, utrzymał Moniuszko przędziwo głosów w wielkiej wobec siebie niezależności. [...] Miarowym swoim rytmem dziewięcioósemkowym [...] zatacza Sanctus szeroki łuk między Credem a Benedictus. Religijny charakter inwencji Moniuszki zaznacza się tu w pełni motywami, w których zdaje się żyć duch starych polskich pieśni nabożnych, duch starych kolęd [...]. W słodyczy swojego natchnionego piękna i subtelnego wyrazu, Benedictus tej mszy Moniuszki godne jest stanąć obok uroczego Ave verum Mozarta” – Zdzisław Jachimecki. Prawykonanie Mszy Es-dur odbyło się w warszawskiej katedrze św. Jana, 26 listopada 1865 r.
W polanickim koncercie DFM wystąpi czworo solistów – Joanna Moskowicz (sporan), Magdalena Kulig (alt), Mateusz Myrlak (tenor) Janusz Żak (bas) oraz Chór Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, dyrygent Mirosław Maciej Banach. Zapraszamy serdecznie.

Wydania: