Po raz trzynasty Powiatowy Konkurs j. angielskiego dla gimnazjów powiatu kłodzkiego...

Autor: 
Tomasz Łukaszczyk
angielski.jpg

PO RAZ TRZYNASTY POWIATOWY KONKURS J. ANGIELSKIEGO dla gimnazjów powiatu kłodzkiego oraz PO RAZ SIÓDMY POWIATOWY KONKURS J. ANGIELSKIEGO dla szkół podstawowych powiatu kłodzkiego

Odbyło się już 13 corocznych konkursów powiatowych dla szkół gimnazjalnych i po raz siódmy – konkurs powiatowy dla szkół podstawowych. Zapotrzebowanie na tego typu konkursy jest naprawdę spore. Rywalizacja o prawo reprezentowania swoich szkół jest bardzo silna już na etapie szkolnym. Z pewnością nie są to konkursy dla przeciętnych uczniów, zresztą jak większość konkursów. Jednym z głównych zamysłów tego projektu jest fakt, że większość konkursów sprawdza wiedzę i umiejętności z zakresu gramatyki, czytania ze zrozumieniem bądź pisania w języku angielskim, ewentualnie wiedzę z zakresu kultury krajów anglojęzycznych. Brakuje natomiast konkursu, który zajmowałby się sferą najbardziej praktyczną, czyli mówieniem i słuchaniem (speaking and listening skills). Poza tym w niemal w każdej szkole istnieje grupa uczniów bardzo zdolnych. W swoich szkołach powoli „siadają na laurach”, stając się ofiarami swoich zdolności. Wyjątkowo trudno motywuje się takich uczniów. Jednakże zderzenie z osobami o podobnych uzdolnieniach wpływa na nich niezwykle mobilizująco. Zdrowa rywalizacja okazuje się najlepszym bodźcem do mozolnej pracy.
Pierwsze wydarzenie to trzynasta (XIII) z kolei edycja powiatowego konkursu języka angielskiego dla uczniów gimnazjów, który się odbył 28.04.15 r., czyli po sprawdzianie szóstoklasisty i egzaminach gimnazjalnych. Impreza miała trzech honorowych patronów: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE, wydawnictwo Pearson oraz Instytut Filologii Angielskiej przy Uniwersytecie Wrocławskim. Wzięło w nim udział 18 uczniów z 10 gimnazjów, którzy byli oceniani przez 11 jurorów. Najlepsi zajęli następujące nagrodzone miejsca:
1. Sonia Nawrotek Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 w Kłodzku. 2. Adrianna Kwiatkowska ZSI Gimnazjum nr 3 w Kłodzku, 3. Maja Zilbert Zespół Szkół Społecznych w w Kłodzku. 4. Weronika Lebda MZS Gimnazjum nr 2 w Kłodzku. (ex aequo) 4. Joanna Barańska Gimnazjum w Polanicy-Zdroju. (ex aequo), 5. Kamil Ogonowski MZS Gimnazjum nr 2 w Kłodzku, 6. Alicja Borszowska MZS Gimnazjum nr 2 w Kłodzku.
Drugie wydarzenie to siódma (VII) edycja powiatowego konkursu dla uczniów szkół podstawowych, w którym w tym roku wzięło udział 11 podstawówek. Do finału powiatowego, który odbył się 29.04.2015 r., zakwalifikowało się 22 uczniów. Finalistami zaś konkursu zostali:  1. Zuzanna Kosmala SP Nr 2 Polanica-Zdrój, 2. Hanna Majewska SP Nr 2 Polanica-Zdrój, 3. Aleksandra Łabędź ZSI SP nr 2 w Kłodzku, 4. Oliwia Parzyńska MZS SP nr 7 w Kłodzku, 5. Katarzyna Mikosa MZS SP nr 7 w Kłodzku, 6. Barbara Lebda MZS SP nr 7 w Kłodzku  7. Jonatan Jantarski SP nr 3 w Kłodzku
Oba konkursy miały podobny charakter. Pierwsze zadanie to test na rozumienie ze słuchu. Drugie zadanie w przypadku szkół podstawowych to losowo wybrana ustna trzyminutowa prezentacja jednego z poniższych tematów: dlaczego lubisz bądź nie lubisz szkoły lub o czym marzysz. Natomiast dla gimnazjów była to ustna prezentacja jednej z trzech (ponownie losowo wybranej) audycji internetowych ze strony:www.spot-lightenglish.com. Pierwszy temat dotyczył właściwego zachowania w internecie; drugi – skutków plotkowania; trzeci – roli perfum na przestrzenie dziejów. Zadanie zatem polegało na opowiedzeniu o czym była mowa w audycji i wyrażeniu własnej opinii na dany temat. Potem było opisywanie obrazków i odpowiadanie na dwa pytania dotyczące obrazka – jak na maturze podstawowej sprzed paru lat.
Uczestnicy byli oceniani przez jury złożone z przybyłych nauczycieli j. angielskiego - opiekunów poszczególnych uczniów, wolontariuszy z Chorwacji i Indii oraz gościa specjalnego - Panią Kamilę Bartoszek (konsultanta metodycznego wydawnictwa Pearson). Angliści z Miejskiego Zespołu Szkół - Tomasz Łukaszczyk we współpracy z Dagmarą Górecką i Sylwią Stefaniuk-Ziembą - przeprowadzili konkursy, które odbyły się w nowoczesnym laboratorium językowym.
Podobnie jak w zeszłym roku wszystkie konkursy zostały sfilmowane. Materiał filmowy z konkursu będzie oczywiście doskonałą pamiątką, ale przede wszystkim posłuży w celach edukacyjnych i dalszej promocji tego konkursu i mam taką nadzieję, że w przyszłym roku honorowy patronat nad konkursem obejmą również inne instytucje.
Nadal zauważalny jest pewien trend. Pojawia się mianowicie coraz więcej uczniów, którzy mają za sobą wieloletni pobyt w anglojęzycznym kraju (bądź nawet tam się urodzili) bądź mają bliskie pokrewieństwo z anglojęzyczną osobą, co powoduje, że mówią po angielsku w sposób natywny, a więc jak rodzimy użytkownik języka angielskiego albo w sposób bardzo zbliżony (stąd akcent nie do wyuczenia w szkole). Rodzi to na pewno frustrację wśród tej części uczniów, którzy uczą się tyle, ile mogą, ale i tak nie są w stanie ich doścignąć z naturalnych względów. Niemniej, samo uczestnictwo w konkursie jest już dużym wyróżnieniem.
Na koniec myślę, że przemawia do wyobraźni to, że wielu uczestników konkursu dla gimnazjów już prezentowało poziom, który pozwoliłby im pomyślnie zdać maturę z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym. Żywię nadzieję, że wspomniane konkursy nadal będą się rozwijać i znajdować życzliwych sponsorów.

Wydania: