Z sesji Rady Miejskiej w Kłodzku - O co chodzi z absolutorium?

Autor: 
Daniel Jakubowski

W programie XI sesji Rady Miejskiej w Kłodzku znalazł się punkt dotyczący udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kłodzka. Zaznaczyć trzeba, że absolutorium z zasady dotyczy roku minionego, tym samym udzielenie absolutorium dotyczyło poprzedniego burmistrza Kłodzka, który zarządzał miastem do grudnia 2014 r.
Czym jest absolutorium? W rozumieniu przepisów stanowi ono zatwierdzenie wykonania budżetu, w praktyce jednak służy ocenieniu całokształtu działań burmistrza w minionym roku.
Zanim nastąpi głosowanie, swoje opinie na temat realizacji budżetu przedstawiają poszczególne komisje Rady Miejskiej w Kłodzku oraz przytaczane jest zdanie Regionalnej Izby Obrachunkowej. I tak podczas sesji została przyjęta uchwała (Komisji Rewizyjna miała jednak wiele zastrzeżeń) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2014 rok, która stanowi podstawę do głosowania nad absolutorium.
Aby absolutorium zostało udzielone potrzebna jest bezwzględna większość Rady Miejskiej (w przypadku Kłodzka taką samą decyzję musi podjąć co najmniej 11 radnych). Inaczej uchwała absolutoryjna nie zostanie podjęta. Tak właśnie stało się podczas sesji, za udzieleniem absolutorium głosowało 4 radnych, wstrzymało się 15. Nie oznacza to, że absolutorium nie zostało udzielone. Mamy do czynienia ze swego rodzaju zawieszeniem – kwestia absolutorium pozostaje nierozstrzygnięta.
Podczas sesji głosowano także nad zatwierdzeniem sprawozdań finansowych Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku oraz instytucji Kłodzko 2016. Zachęcamy do zapoznania się
z opiniami komisji.
– Jako Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej miałem możliwość, wraz z członkami Komisji, przeanalizowania sprawozdań finansowych zarówno samego Urzędu, jak i jednostek mu podległych – mówi Tomasz Karolczak. – Na przestrzeni ostatnich kilku lat, a w 2014 r. szczególnie, nie dość, że nie pilnowano kosztów, to jeszcze je bezzasadnie zwiększano. Odbywało się to głównie poprzez wzrost zatrudnienia lub zleceń dla firm zewnętrznych, których zasadność, delikatnie mówiąc, budzi wiele wątpliwości.
Jak na przykład uzasadnić wzięcie leasingu zwrotnego pod zastaw terenu i budynków przy ul. Korytowskiej na 7.390.000 zł, który wraz z odsetkami będzie kosztował nas, mieszkańców ponad 11.000.000 zł. Dodajmy, leasingu, którego miasto nie potrzebowało,
a który był wzięty tylko po to, aby poprawić wskaźniki do bilansu rocznego.
T. Karolczak odnosi się także do uchwały absolutoryjnej za 2014 rok. Sprawa wygląda tak, że absolutorium w zasadzie dotyczyło dwóch burmistrzów: B. Szpytmy za okres styczeń - listopad 2014 r. oraz Michała Piszko za grudzień 2014 r. Udzielenie lub nieudzielenie absolutorium byłoby niesprawiedliwe. Gloryfikowałoby poczynania poprzednika lub uderzyłoby w obecnego burmistrza, który zmuszony był wykonywać zastany budżet.
- W Y C I Ą G -
z protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Kłodzku, która odbyła się
w dniu 25 czerwca 2015 r. w części dotyczącej głosowania nad projektami uchwał:
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku. Głosowanie: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 13. Uchwała została podjęta i otrzymała nr XI/64/2015
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku. Głosowanie: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 13. Uchwała została podjęta i otrzymała nr XI/65/2015
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kłodzku. Głosowanie: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 14. Uchwała została podjęta i otrzymała nr XI/66/2015
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Kłodzko 2016. Głosowanie: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 14. Uchwała została podjęta i otrzymała nr XI/67/2015
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Kłodzko za rok 2014. Głosowanie: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 13. Uchwała została podjęta i otrzymała nr XI/68/2015
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2014 rok. Głosowanie: za – 4, przeciw – 0, wstrzymało się – 14. Uchwała została podjęta i otrzymała nr XI/69/2015
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kłodzka z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2014 rok. Głosowanie: za – 4, przeciw – 0, wstrzymało się – 15. Uchwała nie została podjęta.

Wydania: