Zmiamy w Urzędzie

Autor: 
Daniel Jakubowski
SCEMAT1.jpg

W życie wszedł nowy regulamin organizacyjny Urzędu Miasta w Kłodzku. Uproszczony został sposób poruszania się po urzędzie. Co to oznacza? Jest mniej wydziałów i pozmieniały się kompetencje poszczególnych komórek. Od 1 lipca br. wiele rzeczy, związanych ze sobą tematycznie, będzie można załatwić w jednym miejscu.
W nowym regulaminie organizacyjnym znajduje się zapis mówiący o dwóch zastępcach burmistrza. Nie oznacza to jednak, że w Urzędzie Miasta w Kłodzku pojawi się drugie takie stanowisko. Na obecną chwilę nie planuje się powoływania osoby na tę funkcję. Wydziały przypisane w schemacie organizacyjnym jednemu z zastępców będą bezpośrednio podlegać burmistrzowi.
I tak od 1 lipca br. zacznie funkcjonować Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej (nastąpiło połączenie Wydziału Organizacyjnego i Biura Rady Miejskiej). Jak sama nazwa wskazuje, pracownicy tego wydziału będą dbać o bezproblemowe funkcjonowanie urzędu. W obrębie wydziału znajdzie się Biuro Obsługi Ludności. Pieczę nad tym wydziałem sprawować będzie Sekretarz Gminy Kłodzko.
Z kolei Wydział Budżetowo-Finansowy przejął kompetencje Wydziału Księgowości i Zespołu ds. Analizy Budżetu. Wraz z Referatem Podatków i Opłat będzie podlegał Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.
Znaczące zmiany zaszły w Wydziale Rozwoju. Jego pracownicy, prócz realizacji dotychczasowych zadań, będą się dodatkowo zajmować promocją miasta i planowaniem przestrzennym.
Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska przejął kompetencje dwóch Wydziałów – Infrastruktury oraz Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Z kolei Wydział Edukacji i Spraw Społecznych realizować będzie zadania w zakresie finansowania i organizacji oświaty oraz kultury, sportu i rekreacji (przeprowadzanie konkursów, itp.).
Nastąpiła także zmiana w Urzędzie Stanu Cywilnego. Pod tą nazwą, oprócz realizacji dotychczasowych zadań – wydawania aktów, nadawania numeru PESEL, itp. – kryć się będą także kwestie związane z meldunkiem, wyrobieniem dowodu osobistego, itd. (do tej pory zajmowała się tym osobna komórka – Wydział Spraw Obywatelskich).
Wprowadzenie nowego regulaminu organizacyjnego urzędu wiąże się również z redukcją zatrudnienia i zmianą warunków wynagrodzenia w przypadku części pracowników. Działania kadrowe spowodowane są wyłącznie obecnymi warunkami ekonomiczno-finansowymi Gminy Miejskiej Kłodzko i są częścią realizowanego planu oszczędnościowego, którego efekty widoczne będą podczas planowania budżetu na 2016 rok.

Wydania: