Czerwcowa Sesja Rady Gminy Nowa Ruda

Autor: 
inf.DB
sesja.jpg

Podczas VIII sesji Rady Gminy Nowa Ruda, wójt Adrianna Mierzejewska wręczyła wyróżnienia dwóm uczennicom z Gimnazjum w Bożkowie: Patrycji Kołodziej i Martynie Chwieśko. Patrycja i Martyna – tegoroczne absolwentki, przez wiele lat godnie reprezentowały swoją szkołę oraz Gminę Nowa Ruda startując w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim w biegach przełajowych zajmując czołowe miejsca. Za swoje osiągnięcia otrzymały gratulacje i upominki. Rodzicom obu uczennic oraz ich trenerowi Henrykowi Strzelczakowi zostały wręczone listy gratulacyjne. Również podczas ob-rad, radni podjęli uchwałę o od-wołaniu skarbnika gminy z tego stanowiska w związku ze zbliżającym się terminem odejścia pani Lidii Walterowskiej na emeryturę. Nowym skarbnikiem została pani Urszula Brzóska pełniąca dotychczas funkcję z-cy skarbnika.

Wydania: