Rajd Spadającego Liścia

Autor: 
J.L.
PBA_6274.jpg
PBA_6813.jpg

Dn. 26.09. punktualnie o 9.45 z placu przed dworcem PKP w Międzylesiu, ponad 400 uczestników z 14 placówek oświatowych Dolnego Śląska, wyruszyło na szlak 26 Rajdu Spadającego Liścia. Tym razem trasa wiodła połoninami i lasami z Międzylesia przez Lesicę, Czerwony Strumień, Kamieńczyk do Międzylesia. W Kamieńczyku, na placu przy najstarszym drewnianym kościele Ziemi Kłodzkiej, uczestnicy rajdu rozpalili wielkie ognisko, przy którym raczyli się pieczonymi kiełbaskami, czerwonym barszczem, napojami. Nie zabrakło też tradycyjnych turystycznych zabaw i konkursów. Dużą atrakcję stanowił wydany przez Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe specjalnie na tę okazję kalendarz ekologiczny na 2016 rok, z fotografiami ptaków autorstwa Krzysztofa i Jana Sapiehów. Każdy uczestnik w ramach wpisowego otrzymał taki kalendarz rajdowy.

Wydania: