Miasto nie weźmie kredytu

Autor: 
inf. D. Jakubowski

W budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko na 2015 rok planowane było wzięcie kredytu. Jednak burmistrz Kłodzka Michał Piszko już na początku kadencji wprowadził szeroko zakrojone oszczędności, zwłaszcza w zakresie kosztów funkcjonowania urzędu. Dzięki temu na obecną chwilę nie ma potrzeby zaciągania kredytu. To kolejny ważny punkt na drodze do wyprowadzenia Gminy Miejskiej Kłodzko z trudnej sytuacji finansowej. Przy czym „zaciskanie pasa” nie oznacza wcale, że w mieście w kolejnych latach nie będą realizowane inwestycje. Realizacja zamierzonych zadań z pewnością będzie wymagała korzystania z usług finansowych. Ważne, aby były one wykorzystywane w racjonalny i najbardziej korzystny dla Gminy Miejskiej Kłodzko sposób.
Warto także zaznaczyć, że w tym roku zadłużenie Gminy Miejskiej Kłodzko udało się zmniejszyć do 38,5 mln zł (wynosiło ono 44,5 mln zł).

Wydania: