Remonty powiatowych dróg 2015 na finiszu

Autor: 
inf. M. Zilbert
drogi_Żelazno (2).jpg

Nie raz zastanawiali się Państwo, dlaczego w listopadzie czy grudniu prowadzi się prace remontowe albo modernizacyjne na drogach. Ogólnie przecież wiadomo, że lepiej i łatwiej naprawiać drogi latem czy jesienią, kiedy dzień jest długi, a słońce i piękna pogoda sprzyjają szybszemu zakończeniu prac. Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy dofinansowanie, nierzadko dochodzące do 80 procent kosztów ogólnych, przyznane zostaje pod koniec września albo w październiku? Nie remontować w ogóle? Czy jednak podjąć się zadania?
Problem przyznawania przez ministerstwa promes pod koniec roku dotyczy wszystkich szczebli samorządu. Ale nie jest to niczyja zła wola, po prostu w urzędach rozdzielających fundusze tzw. wolne środki pojawiają się pod koniec roku, a to z powodu niewykorzystania przez niektóre samorządy przyznanego wcześniej dofinansowania czy w efekcie uwolnienia rezerwy przeznaczonej na sytuacje kryzysowe.
Powiat Kłodzki na koniec 2015 roku otrzymał w promesach z 23 września i 12 października ponad 2 mln zł. Procedur przetargowych na wyłonienie wykonawców robót nie da się w żaden sposób przyspieszyć, więc remonty mogły się rozpocząć dopiero w listopadzie. Pomimo że dostaliśmy pieniądze tak późno – mówi Piotr Marchewka z Zarządu Powiatu Kłodzkiego – to dzięki temu, że mieliśmy gotowe dokumentacje projektowo-kosztorysowe, mogliśmy niezwłocznie przystąpić do przetargów, a po ich rozstrzygnięciu do realizacji tych zadań, żeby jeszcze w tym roku oddać do użytku mieszkańcom koleje odcinki wyremontowanych dróg powiatowych.
Z tej ostatniej transzy z budżetu państwa sfinansowane zostały prace na drogach powiatowych: nr 3280D w Krosnowicach (Gmina Wiejska Kłodzko), 3337D w Bieganowie (Gmina Wiejska Nowa Ruda) i nr 3235D w Roztokach (Gmina Międzylesie).
We wszystkich tych inwestycjach, które kosztowały w sumie 2,6 mln zł miały udział również powiat, jak i gminy, na terenie których znajdują się drogi.
Sprzyjająca pogoda, brak opadów i dodatnie temperatury pozwolą zakończyć prace w terminie, jeszcze przed świętami.

Wydania: