Alternatywne LO najlepsze w powiecie kłodzkim - Ranking Perspektyw 2016

Autor: 
mic
Srebrna tarcza Perspektyw 2016.jpg

Fundacja Edukacyjna Perspektywy po raz 18. przyglądała się osiągnięciom 2167 liceów ogólnokształcących i 1817 techników w kraju.
W rankingu zaprezentowała 500 najlepszych liceów i 300 najlepszych techników w Polsce.
Pod uwagę przy umieszczaniu liceum i technikum w rankingu brano trzy czynniki. Pierwszy z nich to wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25 proc.), drugi – wyniki matury z przed-miotów dodatkowych (45 proc.), a trzeci to sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych (30 proc.); przy technikach dodatkowo brano pod uwagę wyniki egzaminów zawodowych.
Nad ustaleniem kryteriów i właściwym przebiegiem prac nad rankingiem czuwała  Kapituła rankingu, pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka, rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele trzech ważnych środowisk edukacyjnych, m.in. przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. 
Najlepsze LO w Polsce to: XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, najlepsze technikum – Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie (woj. łódzkie).
W województwie dolnośląskim najlepsze jest LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu oraz Technikum Ekonomiczne w ZSE im. Stefana Żeromskiego w Legnicy.
Licea ogólnokształcące powiatu kłodzkiego uplasowały się następująco (pierwsza cyfra oznacza miejsce w województwie, druga – w Polsce):
„Dobre liceum czy technikum otwiera wszystkie drzwi. Daje nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także wychowuje, kształtuje postawę życiową młodego człowieka” – podkreślają organizatorzy rankingu. Wyniki ich pracy są doskonałą podpowiedzią dla uczniów ostatnich klas gimnazjów, którzy już w czerwcu będą musieli wybrać szkołę średnią, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

Wydania: