Konwent starostów

Autor: 
inf. Marta Zilbert
konwent (1).jpg
konwent (7).jpg

W dniach 25-26 stycznia br. w trzebieszowickim Zamku na Skale na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu Powiatów WD starosty wrocławskiego, Romana Potockiego i Macieja Awiżenia, starosty kłodzkiego spotkali się starostowie powiatów z Dolnego Śląska na pierwszym w tym roku konwencie. Zakres i tematyka spotkania oraz dyskusji obejmowały m.in. zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych (wystąpienie Roberta Pajkerta, geodety wojewódzkiego), finansowanie przez samorządy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wystąpienie starosty Macieja Awiżenia), aktualne działania w ochronie zdrowia (wystąpienie Waldemara Malinowskiego i Wiktora Króla z Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych) oraz postępy w realizacji projektu platformy elektronicznych usług geodezyjnych w województwie dolnośląskim (wystąpienie Ewy Maj i starosty głogowskiego Jarosława Dutkowiaka). Gościem konwentu był także wicemarszałek Andrzej Kosiór, odpowiedzialny w zarządzie województwa m.in. za rozwój regionalny, który przedstawił możliwości korzystania przez samorządy z funduszy europejskich do 2020 roku.
Na zakończenie obrad do Trzebieszowic przyjechał wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, który zadeklarował wolę szerokiej współpracy z samorządowcami, a także wraz z ppłk. Bolesławem Zawadzkim, komendantem WKU we Wrocławiu i płk. Waldemarem Bartłomiejczykiem, szefem WSZW, wręczył medale „Za zasługi dla obronności kraju”.

Wydania: