Wkrótce nowy punkt widokowy

Autor: 
inf.wł.
Wizualizacja Nowa Ruda.jpg

Gmina Miejska Nowa Ruda w ramach projektu „Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy – część wschodnia” realizuje projekt:
1. Uruchomienie punktu widokowego na szybie kopalnianym w Nowej Rudzie. W ramach działania na istniejącym obiekcie zostanie nadbudowany szklany taras widokowy wraz z uruchomieniem windy wewnętrznej oraz klatka schodowa szklana zewnętrzna. Obiekt zostanie przystosowany do pełnienia nowej funkcji związanej z uruchomieniem platformy widokowej. W ramach działania powstanie również infrastruktura niezbędna do obsługi ruchu turystycznego (budowa nawierzchni utwardzonych w postaci nowych ciągów komunikacyjnych; budowa nowego ogrodzenia; budowa nawierzchni biologicznie czynnych; budowa niezbędnego uzbrojenia terenu w postaci instalacji: elektroenergetycznej; wodociągowej; kanalizacji sanitarnej; budowa przyłącza wodociągowego; budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej).
Obiekt zostanie przystosowany do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne. Jako jeden z nielicznych tego typu obiektów będzie miał platformę widokową dla osób niepełnosprawnych.
W projekcie weźmie udział 19 partnerów z Polski i Czech.

Wydania: