To już 10 lat

Autor: 
D. Chmielarz
SAM_6346.jpg

Mija właśnie 10 lat od powstania w Szczytnej Bractwa Rycerskiego Matki Bożej Królowej Pokoju. Na początku duży wpływ na działalność Bractwa miał inicjator jego powstania ks. Janusz Jezusek, jednak jego członkowie- Rycerze dość szybko wzięli sprawy w swoje ręce, realizując własne widzenie działalności Bractwa, zgodne zresztą ze statutem.
Po otrzymaniu w użyczenie od władz miasta lokalu przy ul. Wolności, wyremontowaniu go i wyposażeniu w niezbędne sprzęty, rozpoczęto działalność kulturalną w szerokim znaczeniu tego słowa. Tutaj odbywały się wystawy twórców uznanych i początkujących – w sumie 33, tutaj „uczono” historii i szacunku do przyrody, czytano dzieła literatury polskiej, śpiewano pieśni patriotyczne i kolędy, tutaj odbywały się warsztaty artystyczne, koncerty, prelekcje. Wszystkie te poczynania odnotowane są w kronice Bractwa, prowadzonej przez p. Janinę Woroniecką.
Ma też Bractwo w swoim dorobku działalność wydawniczą: 6 numerów lokalnego pisma „U nas, w Szczytnej” oraz „Śpiewnik”, bowiem Rycerze, jak wiadomo, lubią zdobywać – ci konkretni zwykle zdobywają szlaki turystyczne, z piosenką na ustach, oczywiście. W działalność BR zaangażowani są nie tylko jego członkowie, ale i sympatycy, ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, pokazania i przekazania.
Jubileusz BR świętowano 1. lipca br., do lokalu przy ul. Wolności 7 przybyli gospodarze, zaproszeni goście, przyjechał ks. J. Jezusek. Były podziękowania dla tych, którzy Bractwo wspierają, były prezenty dla Bractwa od tych, którzy z nim współpracują.
Obecnie w skład Kapituły Bractwa wchodzą: M. Gunia – Pierwszy Rycerz, M. Chaczko-Włośniewska – Drugi Rycerz, R. Cisowska – Podskarbi, S. Parkosz – Kustosz i K. Woroniecki – Kanclerz, człowiek, bez którego, szczególnie żadna wystawa nie mogłaby się odbyć.

Wydania: