Remonty dróg - II półrocze 2016 r.

Autor: 
inf. M. Zilbert
droga1.jpg
droga2.jpg

Na większość remontów, żeby były one efektywne i służyły mieszkańcom przez wiele lat, składa się wymiana podbudowy, położenie nowej nawierzchni, utwardzenie poboczy, budowa chodników, a często też odwodnienie czy umocnienia skarp. Dlatego też każdy kilometr remontowanej drogi liczy się w setkach tysięcy złotych i dlatego na większość remontów pozyskuje się środki z programów rządowych i unijnych, jako że już od dawna nie funkcjonuje w Polsce system dotowania dróg gminnych czy powiatowych.
W sierpniu zakończył się remont drogi Gorzanów – Mielnik (nr 3237D), na który powiat otrzymał dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej (383894 zł), natomiast Gmina Bystrzyca Kłodzka dofinansowała kwotą ponad 150 tys. zł. Był to kolejny etap remontu przebiegającej przez Gorzanów drogi powiatowej, która w tej chwili na całej długości ma nową nawierzchnię. W przyszłości planowane jest jeszcze pozyskanie środków finansowych na umocnienie skarpy koło kościoła.
Za kwotę 1,2 mln zł przebudowany został także most nad Nysą Kłodzką w Roztokach (480 tys. zł pochodziło z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa).
Ale to dopiero półmetek remontów na drogach powiatowych. Możliwość ogłoszenia przetargu na wykonanie inwestycji, zawsze poprzedza informacja o otrzymaniu dofinansowania. Dlatego też, kiedy taka informacja pojawia się w połowie roku – prace, zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych, nie mogą rozpocząć się wcześniej niż we wrześniu lub październiku.
Te remonty, które już trwają, np. na ulicach Nowy Świat (dofinansowanie z Miasta Kłodzka – 55 tys. zł) czy na Korczaka w Kłodzku zakończą się jeszcze w październiku.

A do końca 2016 roku zostaną jeszcze wykonane przebudowy powiatowych dróg:
• Pieszyce – Sokolec (nr 3016D) – pierwszy etap (1,74 km) zakończony został w pierwszej połowie roku przy współpracy Powiatu z Gminą Nowa Ruda (300 tys. zł) i Nadleśnictwem Jugów (100 tys. zł), na drugi – 1,73 km – została udzielona promesa z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w wys. 712 tys. zł
• Ścinawka Średnia – Ścinawka Górna – Gorzuchów (nr 3328D) – koszt całkowity ponad dwukilometrowego odcinka wynosi ok. 1 mln zł, dofinansowanie z „popowodziówek” – 800 tys. zł
• Smreczyna – Kamieńczyk (nr 3272D) – całkowity koszt to ponad 940 tys. zł, z „popowiodziówek” – 380 tys. zł, współfinansowanie z Nadleśnictwa Międzylesie – 200 tys. zł
• Szalejów Górny – Stary Wielisław – Polanica-Zdrój (nr 3291D) – 1,3 km w Starym Wielisławiu, koszt całkowity ok. 275 tys. zł, w porozumieniu z Gminą Wiejską Kłodzko
• w Ludwikowicach Kłodzkich (nr 33 16D) koszt całkowity ponad 200 tys. zł, dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda – ponad 100 tys. zł
• w Gołogłowach – umocnienie skarpy w ciągu drogi powiatowej – koszt 150 tys. zł, w połowie współfinansowane przez Gminę Wiejską Kłodzko
• Poniatów – Poręba – Długopole-Zdrój (nr 3276D) – około 1 km drogi, koszt inwestycji – 320 tys. zł, dofinansowanie z Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka – 160 tys. zł
• odcinek ul. Kłodzkiej w Lądku- Zdroju – z „popowodziówek” 378 080 zł, dofinansowanie z Gminy Lądek-Zdrój (47 tys. zł)
• odcinek ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim – koszt całkowity około
350 tys. zł, w połowie współfinansowane przez Gminę Stronie.
Powstają też nowe chodniki – i tak już oddany został do użytku nowy chodnik w Długopolu-Zdroju wzdłuż Parku Zdrojowego (koszt: 105 tys. zł), a już niebawem pojawią się nowe chodniki w Nowej Rudzie przy ul. Górniczej oraz w Szczytnej przy ul. Sienkiewicza.

Wydania: