Teatr w Kłodzku. ZDERZENIE - Reaktywacja

Autor: 
Marek Mazurkiewicz

Po kilku latach nieobecności marki „Zderzenie” na kulturalnej mapie miasta i regionu wracamy do realizacji festiwalu o wysokiej randze artystycznej i znaczących walorach promocyjnych, wszak Kłodzko to miasto ambitne, w którym kultura odgrywa ważną rolę w życiu mieszkańców.
Inauguracja tegorocznej edycji odbędzie się w niedzielę 20 listopada, w pierwszą rocznicę śmierci współtwórcy festiwalu,wybitnego reżysera i animatora Mariana Półtoranosa, a zakończenie w poniedziałek 28 listopada, kiedy publiczność karnetowa wybierze najlepszy spektakl.
Zaprezentujemy kilka istotnych przedstawień przygotowanych przez znakomite polskie teatry i jeden z zagranicy. Przygotowaliśmy bogaty program towarzyszący, w tym spotkania z krytykami i dyskusje. Wzorem okresu świetności „Zderzeń”, kiedy to do roku 2001 festiwal uznawany był za jeden z najważniejszych w Polsce, publiczność będzie miała możliwość uczestniczenia w wydarzeniach o najwyższej randze oraz w dyskusjach i spotkaniach z wybitnymi twórcami teatralnymi. Znów zderzymy się z różnorodnością gatunków teatralnych i tematów podejmowanych przez współczesny teatr w sposób ostry i bezkompromisowy. Zobaczymy doskonałe aktorstwo i intrygujące wizje artystyczne. Zderzenie – Reaktywacja to festiwal, na którym znów spróbujemy artystycznie porozmawiać o kilku ważnych sprawach: o naszym postrzeganiu rzeczywistości, o sensach i bezsensach, o szczęściu, wojnie, śmierci, Rosji, wierze, poczuciu humoru, dystansie do siebie, o przeszłości i przyszłości i na pewno o samym teatrze. Zasadniczo będzie mocno w treści i raczej lekko w formie, ale zawsze ciekawie artystycznie.
Każdy, kto zakupi karnet na listopadowe święto teatru będzie mógł zobaczyć aż 9 teatrów i wziąć udział w konkursie, w którym nagrodą będzie bezpłatny wstęp do Teatru w Kłodzku na wszystkie spektakle w przyszłym roku. Karnety i bilety do nabycia w kasie KCKSiR, ale także po raz pierwszy na bilet.sklep.pl. Szczegółowe informacje na stronie i profilu fb KCKSiR.
A zatem niech stanie się teatr... Przyjdź. Zobacz, co jest grane. Spotkajmy się w kłodzkim teatrze.

Wydania: