5,5 mln zł unijnej dotacji na powiatową drogę

Autor: 
inf. M. Zilbert

Powiat Kłodzki, jako jeden z czterech powiatów Dolnego Śląska, otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na odbudowę i modernizację dróg lokalnych. Dotacja z RPO wyniesie 5 mln 532 tys. zł. Zarząd województwa na odbudowę lokalnych dróg powiatowych i gminnych przeznaczył w sumie ponad 86 mln zł. W powiecie kłodzkim zostanie przebudowana droga powiatowa nr 3274D Mostowice – Poniatów – Niemojów – Lesica – Międzylesie, na odcinku Międzylesie – przejście graniczne w Niemojowie na długości 10,814 km.
Przebudowa ta będzie w szerokim rozumieniu kontynuacją prac modernizacyjno-remontowych z roku 2006, kiedy to w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Powiat Kłodzki, zgodnie z koncepcją turystycznej idei tzw. Drogi Śródsudeckiej, przebudował ponad 18 km tej drogi od strony Mostowic do Niemojowa. Ogłoszenie przetargu na realizację zadania planowane jest w lutym 2017 roku, a prace rozpoczną się już w kwietniu 2017. Zakończenie planowane jest na rok 2018. W ramach zadania podniesiona zostanie nośność drogi, co dostosuje ją do kategorii ruchu KR2, a zakres prac obejmie przebudowę konstrukcji jezdni – podbudowy oraz nawierzchni, a także wszystkich elementów odwodnienia i bezpieczeństwa ruchu. Całkowita wartość zadania to ponad 6,5 mln zł.

Wydania: