A co tam w Różanym Dworze ... Panie Dzieju

Autor: 
Monika Maciejczyk
Salonik listopadowy 2016.jpg

Wielu zacnych Gości, ludzi kreatywnych i pełnych pasji. A wszystko jak zawsze przy okrągłym stole, gdzie każdy ma swój głos i czas. I równi jesteśmy i razem, tak blisko jeden obok drugiego. Choć czasem dyskusje bywają gorące i poglądy odmienne, to pokój między nami gości.
Bowiem Człowiek - Człowiekowi - Człowiekiem jest.
W 2016 roku gościli pisarze, poeci, działacze kultury z Polski i zza granicy – Monika Taubitz – b. prezes Związku Literatów Niemiec (Niemcy), Andrzej Dębkowski, Elżbieta Śnieżkowska-Bielak, baron von Lidtke, Frantiśek Wszeticzka (Czechy), Liliana Gronuś, Henryk Grzybowski, Sylwia Biernacka, Jan Lukawski (Niemcy), Ryszard Grzelakowski, Dorota Strug, Bogumiła Petrecka, Leszek Nowak, Grażyna Adamczyk Lidtke, Oleńka Pijanowska, Paweł Kuszczyński, Vera Kopecka v-ce prezes Związku Literatów Czech (Czechy), Teresa Kamieniecka, A. K. Gallasowie, Oleksandr Gordon v-ce prezes Związku Literatów Ukrainy (Ukraina), Zbigniew Baranowski, Emil Szałapata, Krystyna Grzegrzółka, Małgorzata Żerkowska, J. K. Żelaszkiewiczowie, Siergiej Szelkowyj (Ukraina) i wielu innych.
I ja...oczywiście, Gwiazdy gościłam, miód i wino piłam.
W tym roku moje teksty prozą zostały nagrodzone w Warszawie w Ogólnopolskim Mazowieckim Konkursie Małej Formy Literackiej (III nagroda za opowiadanie MUR) oraz we Wrocławiu (II nagroda za prozę poetycką pt. OKO).
Radość wielka, tym większa, że w Jury konkursów zasiadały sławy polskie – prof. Jan Miodek, prof. Wojciech Witkiewicz, dyr. Ryszard Sławczyński, prezes Tadeusz Hołubowicz i Zofia Fajkowska – to we Wrocławiu, a w Warszawie – Andrzej Zaniewski, J. Z. Brudnicki, Jrena Stopierzyńska-Siek, Iwona Zielińska-Zamora, Andrzej Rodys. Nagrody i uznanie, to nieoceniona moc podarowana przez Jurorów twórcy. To jego paszport do świata literatury i pewność, że podąża właściwą drogą. Te Polskie Drogi, tak wyboiste i kamieniste...
Pozdrawiając Was serdecznie, posyłam fotografie tortu... gwiazdki upieczonej specjalnie dla Krysi i Mirka.

Wydania: